งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: มหาดไทย ตอบข้อหารือ "การปฏิบัติตามระเบียบฯจัดทำแผนพัฒนา อปท. ฉบับที่ 2"

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 26/ธ.ค./2016, 04:14:37 PM
70556 ครั้ง
LINE it!
มหาดไทย ตอบข้อหารือ "การปฏิบัติตามระเบียบฯจัดทำแผนพัฒนา อปท. ฉบับที่ 2"กระทรวงมหาดไทย ได้ออกหนังสือตอบข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ในประเด็นที่มีการหารือ ดังนี้
1. ประเด็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต้องมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี เช่นเดียวกับแผนพัฒนาสามปี หรือไม่
.../ การทบทวนเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากเห็นว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ได้จัดทำไม่นั้นสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ก็สามารถดำเนินการทบทวนให้เป็นปัจจุบันได้

2. ประเด็นก่อนแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) จะประกาศใช้หรือหลังประกาศใช้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเพิ่มเติมหรือเปลี่้ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จและประกาศใช้แล้ว ได้หรือไม่
.../ ตอบ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ได้ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ทั้งก่อนและหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

3. ประเด็นเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประกาศใช้แล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินเหลือจ่ายจะนำโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) จัดทำเป็นโครงการในเทศบัญญัติเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ได้หรือไม่
.../ ตอบ สามารถดำเนินการได้ โดยเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไว้


ศึกษารายละเอียดและประเด็นอื่นๆ ได้ที่นี่


อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น