งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ขั้นตอนการสมัคร "ขอกลับเข้ารับราชการของ อปท."

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 06/ม.ค./2017, 09:23:37 AM
153699 ครั้ง
LINE it!
ขั้นตอนการสมัคร "ขอกลับเข้ารับราชการของ อปท."ประเด็นสำหรับผู้ที่ออกจากราชการไปแล้วจะขอกลับเข้ารับราชการ "กรณีพนักงานส่วนตำบล" ซึ่งพนักงานส่วนตำบลผู้ใดออกจากราชการไปแล้วและไม่ใช่เป็นกรณีออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้าสมัครเข้ารับราชการและองค์การบริหารส่วนตำบลต้องการจะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องยื่นคำขอตามแบบและเอกสารประกอบ ดังนี้

1. ใบรับรองแพทย์ (ซึ่งรับรองไม่เกิน 60 วัน)
2. สำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ
3. หนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ และความประพฤติของผู้บังคับบัญชาเดิมซึ่งมีตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป
4. สำเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่จะบรรจุ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
7. สำเนาหนังสือสำคัญการสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
8. สำเนาคำสั่งอนุญาตให้ออกจากราชการ

อ้างถึง
กรณีเคยเป็นพนักส่วนตำบลแล้วได้ลาออกไป ... ต่อมาอยากกลับเข้ารับราชการอีกครั้ง

เบื้องต้น ผู้ที่จะสมัครกลับเข้ารับราชการ ต้องติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีตำแหน่งกรอบอัตราว่าง และยื่นคำขอพร้อมเอกสารข้างต้น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะตรวจสอบเอกสาร , ประวัติการรับราชการของผู้สมัคร จากนั้นต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อนที่จะสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และให้ได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าขั้นที่เคยได้รับอยู่เดิมก่อนออกจากราชการ

กรณีข้างต้น เป็นของพนักงานส่วนตำบล แต่สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานเทศบาล ก็จะมีขั้นตอนและเอกสารที่ต้องยื่นเหมือนกัน คือ ติดต่อ ยื่นคำขอ นายกฯพิจารณา ขอความเห็นชอบจาก ก จังหวัด.
* ไม่อนุญาตให้เว็บไซต์ PageQQ และเครือข่าย คัดลอกบทความและรูปภาพใดๆของเว็บไซต์ชุมชนคนท้องถิ่น ไปเผยแพร่ต่อ !!
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17/ม.ค./2018, 09:33:38 AM โดย ส.เสือ™
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

4 ความคิดเห็น

รองปลัด I.T.

#1 poy_devil 07/ม.ค./2017, 01:38:05 AM

มีกำหนดระยะเวลาไหมครับว่า ลาออกไป ไม่เกินกี่ปี หรือว่าจะเท่าไหร่ก็ได้

เจ้าหน้าที่ใหม่

#2 Jiraporn Ketsiri 09/ก.พ./2017, 02:23:50 PM

ผู้ที่จะลาออกมีกำหนดหลักเกณฑ์ไหมคะ ว่าต้องบรรจุราชการกี่ปี

เจ้าหน้าที่ใหม่

#3 Namong Wanjan 20/ก.พ./2017, 03:25:11 PM

ตาม

เจ้าหน้าที่ใหม่

#4 maikhao 04/ก.ค./2019, 01:45:09 PM

ถ้าลาออกไป เล่นการเมือง หรือ ลง สมัคร สส , สท, ส อบจ , มีหลักเกณที่จะ ขอเข้ารับราชการใหม่ได้ไหม และ จะทำเรื่องขอกลับได้ กี่ครั้ง เพราะ กรณีเล่นการเมืองไม่ว่าท้องถิ่นหรือระดับชาติ มีการเลือกตั้งหลายครั้ง (สอบตก การเมือง แต่ขอกลับรับราชการ มีหลักเกณ เหมือนกันไหม)