งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: นายกรัฐมนตรี ระบุ รัฐบาลมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 06/ม.ค./2017, 10:33:34 PM
4704 ครั้ง
LINE it!
นายกรัฐมนตรี ระบุ รัฐบาลมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินนายกรัฐมนตรี ระบุ รัฐบาลมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการปฏิรูปประเทศ อย่างเป็นรูปธรรม

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ว่า การพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน ด้วยการปรับปรุงกลไกและกระบวนการทำงานของรัฐบาลนั้น เป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีความสลับซับซ้อน และเชื่อมโยงกัน เพื่อให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการปฏิรูปประเทศ การสร้างความปรองดองและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลสำริตอย่างเป็นรูปธรรม

โดยในระยะแรก ได้ตั้งกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและปรองดองขึ้น ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญเป็นกรรมการ 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการปรองดอง และคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์โดยมีการจัดตั้งสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและปรองดองขึ้น ทำหน้าที่ประสาน ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า ในการดำเนินงานตามประเด็นการปฏิรูปการปรองดอง ตลอดจนยุทธศาสตร์หรือนโยบายที่สำคัญที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ด้วยการขับเคลื่อนตาม Road map เน้นการปฏิรูปการปรองดองและยุทธศาสตร์ใน 5 ปีแรก

ทั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซ่อม เสริม และสร้างประเทศเป็นสำคัญ ยึดโยงกับ 6 ประเด็น ในยุทธศาสตร์ชาติใน 20 ปี มาเป็นพื้นฐานเชื่อมโยงกับ 138 ประเด็นปฏิรูปคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีการจัดกลุ่มให้ชัดเจน เพื่อการขับเคลื่อนที่ไม่สับสนและทำงานเป็นเนื้อเดียวกันในทุกระดับ
อัพเดทข่าวสารผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

0 ความคิดเห็น