งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: นายกรัฐมนตรี ระบุ รัฐบาลมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 06/ม.ค./2017, 10:33:34 PM
5259 ครั้ง
LINE it!
นายกรัฐมนตรี ระบุ รัฐบาลมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินนายกรัฐมนตรี ระบุ รัฐบาลมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการปฏิรูปประเทศ อย่างเป็นรูปธรรม

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ว่า การพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน ด้วยการปรับปรุงกลไกและกระบวนการทำงานของรัฐบาลนั้น เป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีความสลับซับซ้อน และเชื่อมโยงกัน เพื่อให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการปฏิรูปประเทศ การสร้างความปรองดองและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลสำริตอย่างเป็นรูปธรรม

โดยในระยะแรก ได้ตั้งกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและปรองดองขึ้น ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญเป็นกรรมการ 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการปรองดอง และคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์โดยมีการจัดตั้งสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและปรองดองขึ้น ทำหน้าที่ประสาน ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า ในการดำเนินงานตามประเด็นการปฏิรูปการปรองดอง ตลอดจนยุทธศาสตร์หรือนโยบายที่สำคัญที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ด้วยการขับเคลื่อนตาม Road map เน้นการปฏิรูปการปรองดองและยุทธศาสตร์ใน 5 ปีแรก

ทั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซ่อม เสริม และสร้างประเทศเป็นสำคัญ ยึดโยงกับ 6 ประเด็น ในยุทธศาสตร์ชาติใน 20 ปี มาเป็นพื้นฐานเชื่อมโยงกับ 138 ประเด็นปฏิรูปคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีการจัดกลุ่มให้ชัดเจน เพื่อการขับเคลื่อนที่ไม่สับสนและทำงานเป็นเนื้อเดียวกันในทุกระดับ

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น