งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ก กลาง ท้องถิ่น "แจ้งผลการประชุม ครั้งที่ 12/2559"

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 19/ม.ค./2017, 10:55:39 AM
12479 ครั้ง
LINE it!
ก กลาง ท้องถิ่น "แจ้งผลการประชุม ครั้งที่ 12/2559"สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งสรุปผลการประชุมของ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้กับคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับด้านบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด โดยมีเรื่องต่างๆ ดังนี้

ผลการพิจารณาของ ก.จ.
1. การเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานในตำแหน่งวิศวกร
3. การกำหนดตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรม และตำแหน่้งหัวหน้าฝ่ายการกีฬาและนันทนาการ ในสายงานนักบริหารงานทั่วไป กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
4. หารือการเทียบตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น
5. ร่างมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ข้าราชการ อบจ. / พนักงานเทศบาล / พนักงานส่วนตำบล) ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้น
6. ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันเป็นลักษณะเงินรางวัลประจำปี

ผลการพิจารณาของ ก.ท.
1. ร่างมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ข้าราชการ อบจ. / พนักงานเทศบาล / พนักงานส่วนตำบล) ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้น
2. ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันเป็นลักษณะเงินรางวัลประจำปี

ผลการพิจารณาของ ก.อบต.
1. ร่างมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ข้าราชการ อบจ. / พนักงานเทศบาล / พนักงานส่วนตำบล) ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้น
2. ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันเป็นลักษณะเงินรางวัลประจำปี
ดาวน์โหลดที่นี่
อัพเดทข่าวสารผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

2 ความคิดเห็น

รองหัวหน้าเว็บ

#1 witchubank 19/ม.ค./2017, 01:26:45 PM

ใช้เลยช่ายไหมครับร่างอ่ะ จากคัดเลือก4ปีเหลือ2ปี

รองหัวหน้าเว็บ

#2 chalie2525 19/ม.ค./2017, 03:12:59 PM

ก สารคาม หาตัวแทนเข้าประชุมได้รึยัง ได้ข่าวว่าโดนมาตรา 44 ยังหาตัวแทนประชุม
มติ ก เดือนธันวาคม 2559