งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: กรม สถ. แจ้งด่วนที่สุด "แนวทาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์" งบ60

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 23/ม.ค./2017, 11:12:10 AM
50349 ครั้ง
LINE it!
กรม สถ. แจ้งด่วนที่สุด "แนวทาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์" ประจำปีงบประมาณ 2560วันนี้ (23 มกราคม 2560) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง "แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560"  ซึ่งเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล ต้องตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ และหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณเพื่อการดังกล่าวไว้แล้วก็สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในปีงบประมาณนั้นได้เต็มตามจำนวนที่ต้องใช้ ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาปรับเกลี่ยงบประมาณจากรายการเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอื่นที่ใช้จ่ายบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว หรือเสนอขออนุมัติคณะผู้บริหารท้องถิ่นในการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตามนัยข้อ 26 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น