งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: กรม สถ. แจ้งด่วนที่สุด "แนวทาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์" งบ60

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 23/ม.ค./2017, 11:12:10 AM
48165 ครั้ง
LINE it!
กรม สถ. แจ้งด่วนที่สุด "แนวทาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์" ประจำปีงบประมาณ 2560วันนี้ (23 มกราคม 2560) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง "แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560"  ซึ่งเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล ต้องตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ และหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณเพื่อการดังกล่าวไว้แล้วก็สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในปีงบประมาณนั้นได้เต็มตามจำนวนที่ต้องใช้ ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาปรับเกลี่ยงบประมาณจากรายการเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอื่นที่ใช้จ่ายบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว หรือเสนอขออนุมัติคณะผู้บริหารท้องถิ่นในการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตามนัยข้อ 26 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ

อัพเดทข่าวสารผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

0 ความคิดเห็น