งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ผอ.ชนินทร์ แจ้งประเด็นสำคัญ 3 ข้อ "งานบุคคลส่วนท้องถิ่น"

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 03/มี.ค./2017, 11:26:06 AM
28959 ครั้ง
LINE it!
ผอ.ชนินทร์ แจ้งประเด็นสำคัญ 3 ข้อ "งานบุคคลส่วนท้องถิ่น"วันนี้ (3 มีนาคม 2560) พ.จ.อ.ชนินทร์ ราชมณี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้โพสข้อความบนเฟชบุค โดยแจ้งเรื่องสำคัญเกี่ยวกับงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในประเด็นต่างๆ" ดังนี้
 
สวัสดี ครับ วันนี้ขอคุยกันถึงปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานบุคคลของ อปท. ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเกิดปัญหากับหลายท่านในทางปฏิบัติ ดังนี้

1. เรื่องการบันทึกข้อมูลบุคคลท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้เชื่อว่าหลายท่านที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่าการบันทึก หรือการตรวจสอบ หรือการรอที่จะรับรองข้อมูล สำหรับปัญหาเรื่องนี้ตั้งแต่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรูปแบบของข้อมูล การเข้าสู่ระบบไม่ได้ หรือความล่าช้าของระบบ นั้น เหตุจากที่ผ่านมาได้มีการปรับแก้โปรแกรมเพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ โดยการปรับแก้ไขดังกล่าวขณะนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ส่วนปัญหาเรื่องการเข้าระบบยากหรือช้านั้น เกิดจากปัญหา sever ที่มีจำกัด (งบประมาณไม่เพียงพอ) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการของบประมาณเพิ่มเติม เชื่อว่าปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขโดยเร็ว สำหรับการรับรองข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคคลากรนั้น ในวันนี้ (3 มี.ค. 60) จะได้มีหนังสือแจ้งวิธีการรับรองข้อมูลของ อปท. และจังหวัด ทางเว็บไซด์กรม ก็ขอให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้องได้ติดตาม

2. เรื่องการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือก ตลอดจนการโอน ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 8/2560 นั้น ขณะนี้ได้มีการแจ้งสาระสำคัญของคำสั่งดังกล่าวตามหนังสือที่ มท 0809.2/ว0975 ลงวันที่ 23 ก.พ. 2560 และการแจ้งสำรวจตำแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการที่ว่างตามหนังสือที่ มท 0809.3/ว11ลงวันที่ 23 ก.พ. 2560 ซึ่งเป็นการสำรวจตำแหน่งว่าง (เพิ่มเติม) จากที่ อปท. เคยร้องขอให้ กสถ. สอบ ดังนั้น หาก อปท. ใดมีตำแหน่งว่างและยังไม่เคยร้องขอให้ กสถ. สอบ หากประสงค์ให้ กสถ. สอบก็สามารถทำคำร้องในตำแหน่งว่างที่ยังไม่เคยร้องขอ ส่งผ่านจังหวัดเพื่อส่งให้ กสถ. ภายใน 15 มี.ค.2560 ส่วนในเรื่องการสอบคัดเลือกการคัดลือกในตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นและบริหารท้องถิ่น หรือการโอนกรณีขัดแย้งนั้น ต้องรอประกาศมาตรฐานทั่วไปที่ ก.กลาง กำหนด ซึ่งคาดว่าในเร็วๆ นี้ จะมีการแจ้งในเรื่องดังกล่าว

3. เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้การกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 ซึ่งได้กำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น จำนวน 4 รายการที่ อปท. อาจจ่ายได้ประกอบด้วย
- เงินโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
- เงินทุนการศึกษาสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
- เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
- เงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่กรรม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดเพื่อกำหนดให้สอดคล้องกับระเบียบดังกล่าว และจะได้นำเสนอ ก.กลาง ให้พิจารณาประการกำหนดต่อไป

สำหรับเรื่องอื่นๆ จะได้นำมาแลกเปลี่ยนและชี้แจงเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบต่อไป ครับขอขอบคุณข้อมูลจาก
พ.จ.อ.ชนินทร์ ราชมณี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น* ไม่อนุญาตให้เว็บไซต์ PageQQ และเครือข่าย คัดลอกรูปภาพใดๆของเว็บไซต์ชุมชนคนท้องถิ่น ไปเผยแพร่ต่อ !!
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น