งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: แบบประเมิน LPA ประจำปี 2560 : ทั้ง 6 ด้าน ดาวน์โหลดได้ที่นี่

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 03/พ.ค./2017, 08:58:41 AM
87554 ครั้ง
LINE it!
แบบประเมิน LPA ประจำปี 2560 : ทั้ง 6 ด้าน ดาวน์โหลดได้ที่นี่       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกหนังสือแจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้้องถิ่นทราบ ในเรื่องการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 ซึ่งกรมฯ ได้เริ่มแจ้งเวียนและส่งแบบประเมินฯให้ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2560 เพื่อใช้ในการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

       โดยได้แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จัดส่งแบบประเมินประสิทธิภาพฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งๆ ละ 1 ชุด เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินจากทีมประเมินฯ ของจังหวัด

       และให้เริ่มแผนการตรวจประเมินฯ เริ่มตั้งแต่เดือนมิุถุนายน 2560 และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฏาคม 2560

       ทั้งนี้ แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 จะแบ่งออกเป็น 5 ด้าน และอีก 1 ด้านเป็นแบบติดตาม ดังนี้
              ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ
              ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
              ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง
              ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ
              ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล
              และแบบติดตามนวัตกรรมท้องถิ่น (ด้านที่ 6)

หนังสือ มท 0810.7/ว789
เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560
http://www.thailocalmeet.com/bbs/PDF/18109_1_1491977707461.pdfไฟล์แบบประเมิน LPA ประจำปี 2560
ดาวน์โหลดได้ที่นี่


              ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ
             

              ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
             

              ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง
             

              ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ
             

              ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล
             

              แบบติดตามนวัตกรรมท้องถิ่น (ด้านที่ 6)
             

ขอขอบคุณการอนุเคราะห์ไฟล์แบบประเมิน โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น