งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: แบบประเมิน LPA ประจำปี 2560 : ทั้ง 6 ด้าน ดาวน์โหลดได้ที่นี่

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 03/พ.ค./2017, 08:58:41 AM
64680 ครั้ง
LINE it!
แบบประเมิน LPA ประจำปี 2560 : ทั้ง 6 ด้าน ดาวน์โหลดได้ที่นี่       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกหนังสือแจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้้องถิ่นทราบ ในเรื่องการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 ซึ่งกรมฯ ได้เริ่มแจ้งเวียนและส่งแบบประเมินฯให้ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2560 เพื่อใช้ในการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

       โดยได้แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จัดส่งแบบประเมินประสิทธิภาพฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งๆ ละ 1 ชุด เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินจากทีมประเมินฯ ของจังหวัด

       และให้เริ่มแผนการตรวจประเมินฯ เริ่มตั้งแต่เดือนมิุถุนายน 2560 และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฏาคม 2560

       ทั้งนี้ แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 จะแบ่งออกเป็น 5 ด้าน และอีก 1 ด้านเป็นแบบติดตาม ดังนี้
              ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ
              ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
              ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง
              ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ
              ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล
              และแบบติดตามนวัตกรรมท้องถิ่น (ด้านที่ 6)

หนังสือ มท 0810.7/ว789
เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560
http://www.thailocalmeet.com/bbs/PDF/18109_1_1491977707461.pdfไฟล์แบบประเมิน LPA ประจำปี 2560
ดาวน์โหลดได้ที่นี่


              ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ
             

              ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
             

              ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง
             

              ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ
             

              ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล
             

              แบบติดตามนวัตกรรมท้องถิ่น (ด้านที่ 6)
             

ขอขอบคุณการอนุเคราะห์ไฟล์แบบประเมิน โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร
อัพเดทข่าวสารผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

0 ความคิดเห็น