งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: กรม สถ. แจ้งด่วนที่สุด "การจัดซื้อนมโรงเรียนของ อปท." ภาคเรียนที่ 1/2560

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 15/พ.ค./2017, 09:43:17 AM
36286 ครั้ง
LINE it!
กรม สถ. แจ้งด่วนที่สุด
"การจัดซื้อนมโรงเรียนของ อปท."
ภาคเรียนที่ 1/2560
         กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว968 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1/2560

         เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1/2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเด็กนักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตั้งแต่วันแรกของการเปิดภาคเรียน ตามวัตถุประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณ จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

         1. แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทราบและถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ลงวันที่ 21 เมษายน 2560
         2. ขอให้กำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
         3. หาก อปท. ตรวจพบปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพนม ให้รายงานปัญหาให้คณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระดับพื้นที่
รายละเอียด
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น