งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัคร "อาสาพัฒนา" จำนวน 200 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 16/พ.ค./2017, 12:38:54 AM
27604 ครั้ง
LINE it!
กรมการพัฒนาชุมชน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น "อาสาพัฒนา"  จำนวน 200 อัตรา
ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 เพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 จึงอาศัยอำนาจฯ ประกาศรับสมัคร ดังนี้

1. ชื่อตำแหน่ง
    ตำแหน่ง "อาสาพัฒนา (อสพ.)" อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

2. จำนวนตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง
    จำนวน 200 อัตรา

3. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
    ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นระยะเวลา 1 ปี

4. ลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติ
    ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาสาพัฒนาที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ทำงานภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ของเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน

5. คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก
   1) มีสัญชาติไทย
   2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

6. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
   ผู้สมัครคัดเลือก ต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

7. การรับสมัครคัดเลือก
   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 - 2 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

8. วันสอบ
    - กำหนดการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อสอบแบบปรนัย) พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560
    - กำหนดการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 18 มิถุนายน 2560

/// สรุปให้สำหรับท่านที่สนใจจะสมัคร ///
หากคุณมีวุฒิปริญญาตรี (ไม่ว่าจะจบสาขาหรือคณะอะไรมาก็ตามแต่)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด "ทุกจังหวัด" จะเปิดรับสมัครอาสาพัฒนา
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 - 2 มิถุนายน 2560
โดยเตรียมเอกสารประกอบการสมัครไปให้พร้อม เดินไปที่ "สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด..." ที่คุณจะสมัคร

อัตราตำแหน่งอาสาพัฒนา แต่ละจังหวัดได้รับการจัดสรรมากน้อยไม่เท่ากัน ขอให้ดูตามประกาศรับสมัคร

อาสาพัฒนา หลักๆ จะจ้าง 1 ปี โดยมีค่าตอบแทนให้เดือนละ 15,000 บาท
แต่!!
ถ้าครบ 1 ปี แล้ว ... หากคุณทำงานดี เป็นที่ยอมรับ จะมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จตอบแทน 5,000 บาท และหากมีผลงานโดดเด่น อาจได้รับการพิจารณาต่ออายุการปฏิบัติงานให้อีก.

/// ///ไฟล์เอกสารรายละเอียด
ประกาศรับสมัคร


อัตราจำนวนอาสาพัฒนา ที่แต่ละจังหวัดได้รับจัดสรร
อัพเดทข่าวสารผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

0 ความคิดเห็น