งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ก กลาง ท้องถิ่น ออกแนวทางดำเนินการ "โอนข้าราชการท้องถิ่น-กรณีมีเหตุจำเป็น"

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 16/พ.ค./2017, 02:07:51 PM
34717 ครั้ง
LINE it!
ก กลาง ท้องถิ่น ออกแนวทางดำเนินการ
"โอนข้าราชการท้องถิ่น-กรณีมีเหตุจำเป็น"
วันนี้ (16 พฤษภาคม 2560) สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ออกหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0809.2/ว30 ลงวันที่ 16 พ.ค. 2560 เรื่อง การโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น ซึ่งตามที่มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 กำหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) เข้ามาทำหน้าที่ในกรณีที่มีเหตุความจำเป็น เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ระหว่างข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จึงให้คณะกรรมการกลางฯ พิจารณาและมีมติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้

ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จึงออกแนวทาง ดังนี้
1. หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ หรือผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์ให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มีมติโอนสับเปลี่ยนตามความในคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 ก็ให้แจ้งความประสงค์หรือยื่นคำร้องต่อ ก จังหวัด เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น

2. ให้ ก จังหวัด แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

และให้ ก.จ.จ. , ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด เสนอความเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาตามที่เห็นสมควรให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป


หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0809.2/ว30 ลงวันที่ 16 พ.ค. 2560
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น