งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ก กลาง ท้องถิ่น ออกแนวทางดำเนินการ "โอนข้าราชการท้องถิ่น-กรณีมีเหตุจำเป็น"

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 16/พ.ค./2017, 02:07:51 PM
33530 ครั้ง
LINE it!
ก กลาง ท้องถิ่น ออกแนวทางดำเนินการ
"โอนข้าราชการท้องถิ่น-กรณีมีเหตุจำเป็น"
วันนี้ (16 พฤษภาคม 2560) สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ออกหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0809.2/ว30 ลงวันที่ 16 พ.ค. 2560 เรื่อง การโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น ซึ่งตามที่มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 กำหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) เข้ามาทำหน้าที่ในกรณีที่มีเหตุความจำเป็น เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ระหว่างข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จึงให้คณะกรรมการกลางฯ พิจารณาและมีมติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้

ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จึงออกแนวทาง ดังนี้
1. หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ หรือผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์ให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มีมติโอนสับเปลี่ยนตามความในคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 ก็ให้แจ้งความประสงค์หรือยื่นคำร้องต่อ ก จังหวัด เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น

2. ให้ ก จังหวัด แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

และให้ ก.จ.จ. , ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด เสนอความเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาตามที่เห็นสมควรให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป


หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0809.2/ว30 ลงวันที่ 16 พ.ค. 2560
อัพเดทข่าวสารผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

0 ความคิดเห็น