งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: กรมการปกครอง กำชับข้าราชการในการให้ข้อมูลข่าวสารที่อาจกระทบต่อบุคคล

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 16/พ.ค./2017, 11:16:27 PM
8996 ครั้ง
LINE it!
กรมการปกครอง "กำชับข้าราชการ" ในการให้ข้อมูลข่าวสารที่อาจกระทบต่อบุคคลวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง เผยแพร่จดหมายข่าวกรมการปกครอง โดยมีเนื้อหา ดังนี้

ตามที่สื่อมวลชนได้เผยแพร่การให้สัมภาษณ์ของ นายบุญญฤทธิ์ นิปวณิชย์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอแม่สะเรียง ช่วยราชการที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งอ้างตัวว่าเป็นประธานสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อบริการเด็กและการค้าประเวณี นั้น

กรมการปกครองขอเรียนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ดังนี้
         ๑. “ปลัดอำเภอ” เป็นชื่อตำแหน่งของข้าราชการ สังกัดกรมการปกครอง ซึ่งมีจำนวนกว่า ๘,๐๐๐ คน ใน ๗๖ จังหวัด ๘๗๘ อำเภอทั่วประเทศ และปลัดอำเภอนั้นมีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพที่จะเติบโตเป็นนายอำเภอ ปลัดจังหวัด ผู้บริหารกรมการปกครองในส่วนกลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด จนกระทั่งถึงอธิบดี รองปลัดกระทรวง หรือปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อไป
         ๒. สหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย เป็นการรวมตัวของปลัดอำเภอเพียงไม่กี่คนเท่านั้น และจัดตั้งขึ้นโดยไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายรองรับแต่อย่างใด
         ๓. การกล่าวอ้างของ นายบุญญฤทธิ์ นิปวณิชย์ ในฐานะประธานสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย ในการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนต่างๆ นั้น มิได้หมายความว่า ปลัดอำเภอส่วนใหญ่ได้ให้การสนับสนุนหรือเห็นพ้องกับการกระทำของ นายบุญญฤทธิ์ นิปวณิชย์

         กรมการปกครองมิได้ปิดกั้นการรวมตัวของข้าราชการในสังกัด ในการที่จะเสนอแนวทางการพัฒนาองค์กร เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ รวมถึงการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการในแนวทางที่ถูกต้อง ซึ่งกรมการปกครองได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดทุกจังหวัด ขอให้กำชับข้าราชการฝ่ายปกครองพึงระมัดระวังในการให้ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบุคคล หน่วยงาน และต้องคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ภาพลักษณ์ขององค์กร และควรพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้บุคคลอื่นและสาธารณชนเกิดความสับสน

         ดังนั้น กรณีของ นายบุญญฤทธิ์ นิปวณิชย์ หากมีข้อมูลหรือพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินคดี ก็ควรที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือแจ้งให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงของกระทรวงมหาดไทย เพื่อประกอบการพิจารณาตามขั้นตอนของกระบวนการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการต่อไป

         กรณีตราสัญลักษณ์ของสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทยที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับเครื่องหมายของวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง และกระทรวงมหาดไทย ขณะนี้ได้ให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบ หากพบว่าเป็นความผิดและนำไปสู่ความเสื่อมเสีย ก็จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
อัพเดทข่าวสารผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

0 ความคิดเห็น