งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: มหาดไทย รับสมัครคัดเลือกข้าราชการดำรงตำแหน่ง "ชำนาญการพิเศษ" 49 อัตรา

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 22/พ.ค./2017, 11:20:09 AM
20847 ครั้ง
LINE it!
มหาดไทย รับสมัครคัดเลือกข้าราชการดำรงตำแหน่ง "ชำนาญการพิเศษ" 49 อัตราด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 ตำแหน่ง 49 อัตรา จึงประกาศรับสมัคร ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก และจำนวนอัตราว่าง
    1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ จำนวน 22 อัตรา
    2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ จำนวน 10 อัตรา
    3. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ จำนวน 15 อัตรา
    4. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
    5. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
    1. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย
    2. เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
    3. ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือตำแหน่งอื่นเทียบเท่าตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี และ
    4. ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
    5. มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตามคุณวุฒิของบุคคล คือ
     (1) ไม่น้อยกว่า 8 ปี สำหรับผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
     (2) ไม่น้อยกว่า 6 ปี สำหรับผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท
     (3) ไม่น้อยกว่า 4 ปี สำหรับผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก

การรับสมัคร
   ระยะเวลาการรับสมัคร (ปิดรับสมัครวันที่ 2 มิถุนายน 2560)
   ให้ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกส่งเอกสารการสมัครที่หน่วยงานต้นสังกัด ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด

อัพเดทข่าวสารผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

0 ความคิดเห็น