งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ป.ทรงศักดิ์ รายงานผลการประชุม ก กลาง ท้องถิ่น ครั้งที่4 เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2560

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 30/พ.ค./2017, 09:20:26 AM
23721 ครั้ง
LINE it!
ป.ทรงศักดิ์ รายงานผลการประชุม ก กลาง ท้องถิ่น ครั้งที่4 เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2560

นายทรงศักดิ์ โอษะคลัง ปลัด อบต.อากาศ จังหวัดสกลนคร ผู้แทน ก.อบต. ได้โพสต์ข้อความสรุปรายงานการประชุม ก กลาง ท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ดังนี้ประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีวาระและเรื่องสำคัญ ดังนี้
1. ก่อนประชุม มีกลุ่มข้าราชการส่วนท้องถิ่น ไปยื่นต่อท่านประธาน ก.ทั้ง 3 ก. หนังสือขอความเป็นธรรมกรณี คำสั่งที่ 8/2560 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีข้อเรียกร้องให้ความเป็นธรรม อยากจะให้ออกหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ มีการเยียวยา โดยให้สิทธิ์ กลุ่มแรกที่สมัครคัดเลือกและสอบคัดเลือกไว้ ในตำแหน่งบริหาร อำนวยการและบริหารการศึกษา ในช่วงเดือน ก.พ. และ มี.ค.ที่ผ่านมา ให้สิทธิ์สอบคัดเลือก หรือคัดเลือกเฉพาะกลุ่มที่ เคยสมัครไว้แล้ว ซึ่งถูกยกเลิกด้วยคำสั่งที่ 8/60 ก่อน แล้วค่อยมีการคัดเลือกสอบคัดเลือกรอบ 2 เป็นการทั่วไป
หากไม่ได้ตามที่ร้องขอก็ควรให้สิทธิ์กลุ่มคนที่สมัครรอบแรกนี้มีโอกาสได้เลือกที่แต่งตั้งก่อน หากไม่ได้ตามร้องขออีก ก็จะขอยุบตำแหน่งกลับไปตำแหน่งระดับเดิม

2. กลุ่มสมาพันธ์ช่างฯ ยื่นหนังสือ เรียนร้องให้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ การคัดเลือก และสอบคัดเลือกเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้ง 3 ก.สามารถดำเนินการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกร่วมกันและไปบรรจุต่างองค์กรท้องถิ่นรูปแบบอื่นเลื่อนไหลหากันได้


เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. ท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ประธาน ก.กลาง ไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้ ที่ประชุมจึงเลือกท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธาน โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้

1. เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ เดิมมี 6 ตำแหน่ง 18 หน่วยงานเป็นอนุกรรมการประเมินผลงาน เพิ่มเป็น 16 ตำแหน่ง 144 หน่วยงาน รายละเอียดกรมฯจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ครับ

2. เรื่องซักซ้อมแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีปัญหาเป็นประเด็นหารือ ก.กลางเป็นประจำ มีปัญหาตีความแต่ละจังหวัด ว่าเป็นอำนาจของใครมีสิทธิเป็นผู้ประเมินบ้าง ทั้งหมด 19 ประเด็นหารือ และแนวทางปฎิบัติที่ถูกต้อง รายละเอียดรอกรมฯแจ้งแนวทางปฎิบัติที่ถูกต้อง อีกครั้งหนึ่ง ครับ

3. เรื่องแนวทางการรักษาการในตำแหน่งบริหารเกินกว่า 150 วันเนื่องจากไม่สามารถสรรหาได้ตามคำสั่ง คสช. 8/60 ลง 23 กพ.60 ที่ประชุมมีมติ แม้ระยะเวลาจะล่วงเลยเกินกว่า 150 วัน ผู้ได้รับผลกระทบตามคำสั่งนี้ ยังคงรักษาการในตำแหน่งต่อไปและได้รับเงินประจำตำแหน่งเท่าเดิม จนกว่าจะมีผู้มาดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง ตามประกาศนี้ แต่กรณีอื่น ไม่คุ้มครองครับ

4. เรื่องร่างมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสรรหาตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ..... ได้อภิปรายกันยาวนาน เนื่องจากฝ่ายเลขาให้ข้อมูลยังไม่เพียงพอประกอบกับ อนุโครงสร้างมีมติมาเข้าที่ประชุม ก.3 ก.ไม่ตรงกัน ในประเด็น ดังนี้
         - กรรมการสรรหา จำนวน 5 คน ใครควรเป็นประธานกรรมการสรรหาระหว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ อธิบดีกรมส่งเสริมฯ จึงเสนอรอให้ รมต.มท.ประธาน ก.กลาง ในฐานะผู้รับผิดชอบเป็นผู้ตัดสิน
         - ประเด็นหลักสูตรและวิธิวัดผล ติดใจ คะแนนภาคประเมิน ทดสอบความรู้ความสามารถ(สอบข้อเขียน) 50 คะแนน มากไป ในขณะ คะแนนสัมภาษณ์ 35 คะแนนมากไป ส่วนคะแนนประวัติการรับราชการ มีเพียง 15 คะแนน จึงเสนอให้ปรับใหม่ เป็น 30 / 30 / 40 หรือ 40 / 30 / 30 ตามลำดับได้หรือไม่ ให้ฝ่ายเลขาฯและอนุกรรมการกลับไปทบทวน
การขึ้นบัญชี 1 ปี ไม่ติดใจ แต่งตั้งเรียงตามลำดับ สละสิทธิ์ควรตัดออกจากบัญชี้เลยไปรอสอบคัดเลือกใหม่
         - ประกอบกับมีข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น มีหนังสือร้องเรียนเข้ามาเยอะจึงต้องนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาใหม่อีกครั้ง แต่ท่านประธานในที่ประชุมรับ จะให้ดำเนินการมีการคัดเลือกสอบคัดเลือกแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน รอบแรกนี้ให้ได้ครับ

5. เรื่อง กสถ.เสนอแนวทางเกี่ยวกับการสอบภาควิชาภาษาอังกฤษ ในการกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน ที่เคยกำหนด ให้สอบผ่านวิชาอังกฤษ เกินร้อยละ 50 ด้วยจึงจะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ที่ประชุม ก.กลางวันนี้มีมติทั้ง 3 ก. แก้เป็น ให้มีการสอบวิชาภาษาอังกฤษเป็นคะแนนส่วนหนึ่ง ในการสอบภาค ก.ของทุกตำแหน่ง โดยผู้สอบผ่านภาค ก. ต้องได้คะแนนรวมทุกวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

6. เรื่อง หารือคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์คัดเลือกตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีพนักงานเทศบาลมาสมัครด้วยวิธีคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งตามตำแหน่งที่ อบต.เปิดคัดเลือก ไม่สามารถกระทำการได้ ก.อบต.จังหวัดใด (โดยเฉพาะจังหวัดชัยภูมิ) ที่ดำเนินการด้วยวิธีนี้ ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบ ให้กลับคืนตำแหน่งเดิม แต่หากเป็นการโอนไปตำแหน่ง บริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น ในระดับเดียวกัน สามารถโอนไปแทนตำแหน่งว่างนั้น สามารถกระทำได้ถึงแม้นจะต่างประเภทรูปแบบท้องถิ่น ก็ตาม

7. เรื่องหารือการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกันเพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับสูงขึ้น ของ อบต. จังหวัด ปทุมธานี นครนายก สุพรรณบุรี นนทบุรี ขอนแก่น และนครปฐม หารือมา ที่ประชุม เห็นชอบเกื้อกูล 5 ราย ไม่เห็นชอบ 1 รายคือจากจังหวัดขอนแก่น ตำแหน่งพลขับรถ สังกัดกองทัพเรือ ไม่มีลักษณะงานที่ปฎิบัติงานจริง กับตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จึง ไม่สามารถนับระยะเวลาเกื้อกูลได้


ขอขอบคุณข้อมูล จากนายทรงศักดิ์ โอษะคลัง ปลัด อบต.อากาศ สกลนคร ผู้แทน ก.อบต.

อัพเดทข่าวสารผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

1 ความคิดเห็น

รองปลัด I.T.

#1 ### นานาจิตตัง #### ; D 30/พ.ค./2017, 12:03:16 PM

มีแต่เรื่องของปลัด   เรื่องของกลุ่มวิชาการ และ ทั่วไปไม่มีไรเลย