งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ป.ทรงศักดิ์ รายงานผลการประชุม ก กลาง ท้องถิ่น ครั้งที่4 เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2560

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 30/พ.ค./2017, 09:20:26 AM
26611 ครั้ง
LINE it!
ป.ทรงศักดิ์ รายงานผลการประชุม ก กลาง ท้องถิ่น ครั้งที่4 เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2560

นายทรงศักดิ์ โอษะคลัง ปลัด อบต.อากาศ จังหวัดสกลนคร ผู้แทน ก.อบต. ได้โพสต์ข้อความสรุปรายงานการประชุม ก กลาง ท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ดังนี้ประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีวาระและเรื่องสำคัญ ดังนี้
1. ก่อนประชุม มีกลุ่มข้าราชการส่วนท้องถิ่น ไปยื่นต่อท่านประธาน ก.ทั้ง 3 ก. หนังสือขอความเป็นธรรมกรณี คำสั่งที่ 8/2560 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีข้อเรียกร้องให้ความเป็นธรรม อยากจะให้ออกหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ มีการเยียวยา โดยให้สิทธิ์ กลุ่มแรกที่สมัครคัดเลือกและสอบคัดเลือกไว้ ในตำแหน่งบริหาร อำนวยการและบริหารการศึกษา ในช่วงเดือน ก.พ. และ มี.ค.ที่ผ่านมา ให้สิทธิ์สอบคัดเลือก หรือคัดเลือกเฉพาะกลุ่มที่ เคยสมัครไว้แล้ว ซึ่งถูกยกเลิกด้วยคำสั่งที่ 8/60 ก่อน แล้วค่อยมีการคัดเลือกสอบคัดเลือกรอบ 2 เป็นการทั่วไป
หากไม่ได้ตามที่ร้องขอก็ควรให้สิทธิ์กลุ่มคนที่สมัครรอบแรกนี้มีโอกาสได้เลือกที่แต่งตั้งก่อน หากไม่ได้ตามร้องขออีก ก็จะขอยุบตำแหน่งกลับไปตำแหน่งระดับเดิม

2. กลุ่มสมาพันธ์ช่างฯ ยื่นหนังสือ เรียนร้องให้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ การคัดเลือก และสอบคัดเลือกเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้ง 3 ก.สามารถดำเนินการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกร่วมกันและไปบรรจุต่างองค์กรท้องถิ่นรูปแบบอื่นเลื่อนไหลหากันได้


เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. ท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ประธาน ก.กลาง ไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้ ที่ประชุมจึงเลือกท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธาน โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้

1. เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ เดิมมี 6 ตำแหน่ง 18 หน่วยงานเป็นอนุกรรมการประเมินผลงาน เพิ่มเป็น 16 ตำแหน่ง 144 หน่วยงาน รายละเอียดกรมฯจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ครับ

2. เรื่องซักซ้อมแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีปัญหาเป็นประเด็นหารือ ก.กลางเป็นประจำ มีปัญหาตีความแต่ละจังหวัด ว่าเป็นอำนาจของใครมีสิทธิเป็นผู้ประเมินบ้าง ทั้งหมด 19 ประเด็นหารือ และแนวทางปฎิบัติที่ถูกต้อง รายละเอียดรอกรมฯแจ้งแนวทางปฎิบัติที่ถูกต้อง อีกครั้งหนึ่ง ครับ

3. เรื่องแนวทางการรักษาการในตำแหน่งบริหารเกินกว่า 150 วันเนื่องจากไม่สามารถสรรหาได้ตามคำสั่ง คสช. 8/60 ลง 23 กพ.60 ที่ประชุมมีมติ แม้ระยะเวลาจะล่วงเลยเกินกว่า 150 วัน ผู้ได้รับผลกระทบตามคำสั่งนี้ ยังคงรักษาการในตำแหน่งต่อไปและได้รับเงินประจำตำแหน่งเท่าเดิม จนกว่าจะมีผู้มาดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง ตามประกาศนี้ แต่กรณีอื่น ไม่คุ้มครองครับ

4. เรื่องร่างมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสรรหาตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ..... ได้อภิปรายกันยาวนาน เนื่องจากฝ่ายเลขาให้ข้อมูลยังไม่เพียงพอประกอบกับ อนุโครงสร้างมีมติมาเข้าที่ประชุม ก.3 ก.ไม่ตรงกัน ในประเด็น ดังนี้
         - กรรมการสรรหา จำนวน 5 คน ใครควรเป็นประธานกรรมการสรรหาระหว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ อธิบดีกรมส่งเสริมฯ จึงเสนอรอให้ รมต.มท.ประธาน ก.กลาง ในฐานะผู้รับผิดชอบเป็นผู้ตัดสิน
         - ประเด็นหลักสูตรและวิธิวัดผล ติดใจ คะแนนภาคประเมิน ทดสอบความรู้ความสามารถ(สอบข้อเขียน) 50 คะแนน มากไป ในขณะ คะแนนสัมภาษณ์ 35 คะแนนมากไป ส่วนคะแนนประวัติการรับราชการ มีเพียง 15 คะแนน จึงเสนอให้ปรับใหม่ เป็น 30 / 30 / 40 หรือ 40 / 30 / 30 ตามลำดับได้หรือไม่ ให้ฝ่ายเลขาฯและอนุกรรมการกลับไปทบทวน
การขึ้นบัญชี 1 ปี ไม่ติดใจ แต่งตั้งเรียงตามลำดับ สละสิทธิ์ควรตัดออกจากบัญชี้เลยไปรอสอบคัดเลือกใหม่
         - ประกอบกับมีข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น มีหนังสือร้องเรียนเข้ามาเยอะจึงต้องนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาใหม่อีกครั้ง แต่ท่านประธานในที่ประชุมรับ จะให้ดำเนินการมีการคัดเลือกสอบคัดเลือกแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน รอบแรกนี้ให้ได้ครับ

5. เรื่อง กสถ.เสนอแนวทางเกี่ยวกับการสอบภาควิชาภาษาอังกฤษ ในการกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน ที่เคยกำหนด ให้สอบผ่านวิชาอังกฤษ เกินร้อยละ 50 ด้วยจึงจะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ที่ประชุม ก.กลางวันนี้มีมติทั้ง 3 ก. แก้เป็น ให้มีการสอบวิชาภาษาอังกฤษเป็นคะแนนส่วนหนึ่ง ในการสอบภาค ก.ของทุกตำแหน่ง โดยผู้สอบผ่านภาค ก. ต้องได้คะแนนรวมทุกวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

6. เรื่อง หารือคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์คัดเลือกตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีพนักงานเทศบาลมาสมัครด้วยวิธีคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งตามตำแหน่งที่ อบต.เปิดคัดเลือก ไม่สามารถกระทำการได้ ก.อบต.จังหวัดใด (โดยเฉพาะจังหวัดชัยภูมิ) ที่ดำเนินการด้วยวิธีนี้ ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบ ให้กลับคืนตำแหน่งเดิม แต่หากเป็นการโอนไปตำแหน่ง บริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น ในระดับเดียวกัน สามารถโอนไปแทนตำแหน่งว่างนั้น สามารถกระทำได้ถึงแม้นจะต่างประเภทรูปแบบท้องถิ่น ก็ตาม

7. เรื่องหารือการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกันเพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับสูงขึ้น ของ อบต. จังหวัด ปทุมธานี นครนายก สุพรรณบุรี นนทบุรี ขอนแก่น และนครปฐม หารือมา ที่ประชุม เห็นชอบเกื้อกูล 5 ราย ไม่เห็นชอบ 1 รายคือจากจังหวัดขอนแก่น ตำแหน่งพลขับรถ สังกัดกองทัพเรือ ไม่มีลักษณะงานที่ปฎิบัติงานจริง กับตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จึง ไม่สามารถนับระยะเวลาเกื้อกูลได้


ขอขอบคุณข้อมูล จากนายทรงศักดิ์ โอษะคลัง ปลัด อบต.อากาศ สกลนคร ผู้แทน ก.อบต.

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

1 ความคิดเห็น

ปลัด I.T.

#1 ### นานาจิตตัง #### ; D 30/พ.ค./2017, 12:03:16 PM

มีแต่เรื่องของปลัด   เรื่องของกลุ่มวิชาการ และ ทั่วไปไม่มีไรเลย