งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: #ด่วนมาก กระทรวงมหาดไทย แจ้งซักซ้อมแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 61 ของ อปท.

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 31/พ.ค./2017, 04:15:34 PM
57646 ครั้ง
LINE it!
#ด่วนมาก กระทรวงมหาดไทย แจ้งซักซ้อมแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 61 ของ อปท.กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนที่ ที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล

จึงซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
    1. การจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    2. แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
    3. การกำกับดูแลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    4. การรายงาน


หนังสือด่วนที่ ที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาวน์โหลดที่นี่อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น