งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: #ด่วนมาก กระทรวงมหาดไทย แจ้งซักซ้อมแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 61 ของ อปท.

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 31/พ.ค./2017, 04:15:34 PM
45535 ครั้ง
LINE it!
#ด่วนมาก กระทรวงมหาดไทย แจ้งซักซ้อมแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 61 ของ อปท.กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนที่ ที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล

จึงซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
    1. การจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    2. แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
    3. การกำกับดูแลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    4. การรายงาน


หนังสือด่วนที่ ที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาวน์โหลดที่นี่อัพเดทข่าวสารผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

0 ความคิดเห็น