งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: กสถ. ลงมติใหม่ กำหนด 40 จังหวัดสนามสอบ "บรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น" ทั่วประเทศ

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 14/ส.ค./2017, 11:37:33 AM
58753 ครั้ง
LINE it!
กสถ. ลงมติใหม่ กำหนด 40 จังหวัดสนามสอบ "บรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น" ทั่วประเทศ

                 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ทั้งนี้เพื่อพิจารณาทบทวนวุฒิการศึกษาที่จะใช้ในการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดรับสมัครสอบ ซึ่งจะเปิดระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม ทางเว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2560.com
                 อีกหนึ่งประเด็นที่ กสถ. ได้สรุปเป็นมติออกมา คือ การกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์สอบ และสนามสอบในแต่ละกลุ่มภาค/เขต ซึ่งจากเดิมกำหนดไว้จำนวน 43 จังหวัดสนามสอบ แต่ล่าสุดที่ประชุม กสถ. ได้ลงมติตัดเหลือ 40 จังหวัดที่เป็นสนามสอบ ดังนี้กลุ่มภาคกลาง เขต 1  ประกอบด้วย 1. จังหวัดชัยนาท 2. จังหวัดนนทบุรี 3. จังหวัดปทุมธานี 4. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5. จังหวัดลพบุรี 6. จังหวัดสระบุรี 7. จังหวัดสิงห์บุรี 8. จังหวัดอ่างทอง
ศูนย์สอบ คือ จังหวัดนนทบุรี
>> สนามสอบของกลุ่มภาคกลาง เขต 1 ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา


กลุ่มภาคกลาง เขต 2 ประกอบด้วย 1. จังหวัดจันทบุรี 2. จังหวัดฉะเชิงเทรา 3. จังหวัดชลบุรี 4. จังหวัดตราด 5. จังหวัดนครนายก 6. จังหวัดปราจีนบุรี 7. จังหวัดระยอง 8. จังหวัดสมุทรปราการ 9. จังหวัดสระแก้ว
ศูนย์สอบ คือ จังหวัดชลบุรี
>> สนามสอบของกลุ่มภาคกลาง เขต 2 ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง สมุทรปราการ

กลุ่มภาคกลาง เขต 3 ประกอบด้วย 1. จังหวัดกาญจนบุรี 2. จังหวัดนครปฐม 3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4. จังหวัดเพชรบุรี 5. จังหวัดราชบุรี 6. จังหวัดสมุทรสงคราม 7. จังหวัดสมุทรสาคร 8. จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์สอบ คือ จังหวัดนครปฐม
>> สนามสอบของกลุ่มภาคกลาง เขต 3 ได้แก่ นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี


กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ประกอบด้วย  1. จังหวัดกาฬสินธุ์ 2. จังหวัดขอนแก่น 3. จังหวัดชัยภูมิ 4. จังหวัดนครราชสีมา 5. จังหวัดบุรีรัมย์ 6. จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์สอบ คือ จังหวัดนครราชสีมา
>> สนามสอบของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ขอนแก่น มหาสารคาม

กลุ่มตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ประกอบด้วย 1. จังหวัดมุกดาหาร 2. จังหวัดยโสธร 3. จังหวัดร้อยเอ็ด 4. จังหวัดศรีสะเกษ 5. จังหวัดสุรินทร์ 6. จังหวัดอำนาจเจริญ 7. จังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์สอบ คือ จังหวัดศรีสะเกษ
>> สนามสอบของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ได้แก่ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี


กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 ประกอบด้วย 1. จังหวัดนครพนม 2. จังหวัดบึงกาฬ 3. จังหวัดเลย 4. จังหวัดสกลนคร 5. จังหวัดหนองคาย 6. จังหวัดหนองบัวลำภู 7. จังหวัดอุดรธานี
ศูนย์สอบ คือ จังหวัดอุดรธานี
>> สนามสอบของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 ได้แก่ อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู สกลนคร

กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 ประกอบด้วย 1. จังหวัดเชียงราย 2. จังหวัดเชียงใหม่ 3. จังหวัดน่าน 4. จังหวัดพะเยา 5. จังหวัดแพร่ 6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 7. จังหวัดลำปาง 8. จังหวัดลำพูน
ศูนย์สอบ คือ จังหวัดเชียงใหม่
>> สนามสอบของกลุ่มภาคเหนือ เขต 1 ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน เชียงราย พะเยา


กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 ประกอบด้วย 1. จังหวัดกำแพงเพชร 2. จังหวัดตาก 3. จังหวัดนครสวรรค์ 4. จังหวัดพิจิตร 5. จังหวัดพิษณุโลก 6. จังหวัดเพชรบูรณ์ 7. จังหวัดสุโขทัย 8. จังหวัดอุตรดิตถ์ 9. จังหวัดอุทัยธานี
ศูนย์สอบ คือ จังหวัดพิษณุโลก
>> สนามสอบของกลุ่มภาคเหนือ เขต 2 ได้แก่ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย นครสวรรค์ กำแพงเพชร

กลุ่มภาคใต้ เขต 1 ประกอบด้วย 1. จังหวัดกระบี่ 2. จังหวัดชุมพร 3. จังหวัดนครศรีธรรมราช 4. จังหวัดพังงา 5. จังหวัดภูเก็ต 6. จังหวัดระนอง 7. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศูนย์สอบ คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช
>> สนามสอบของกลุ่มภาคใต้ เขต 1 ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร


กลุ่มภาคใต้ เขต 2 ประกอบด้วย 1. จังหวัดตรัง 2. จังหวัดนราธิวาส 3. จังหวัดปัตตานี 4. จังหวัดพัทลุง 5. จังหวัดยะลา 6. จังหวัดสงขลา 7. จังหวัดสตูล
ศูนย์สอบ คือ จังหวัดสงขลา
>> สนามสอบของกลุ่มภาคใต้ เขต 2 ได้แก่ สงขลา ตรัง พัทลุง สตูล


อธิบายเพิ่มเติม

          ศูนย์สอบ คือ จังหวัดที่เป็นศูนย์กลางในการอำนวยการสอบของกลุ่ม/เขตนั้นๆ รวมถึงเป็นจังหวัดที่ใช้ในการจัดเก็บและรวบรวมข้อสอบของกลุ่ม/เขตนั้นๆ ก่อนจะกระจายไปยังสนามสอบต่างๆ ในวันสอบแข่งขัน

          สนามสอบ คือ สถานที่สอบ โดยจะใช้สถาบันการศึกษาในเขตอำเภอเมือง ทั้ง 40 จังหวัด เป็นสถานที่สอบ


///
กสถ. จัดให้มีการสอบเป็นกลุ่มภาค/เขต รวม 10 เขต โดยผู้สมัครกลุ่มภาค/เขตใด ก็จะต้องสอบ ในจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มภาค/เขต นั้น ยกเว้นผู้ที่ตาบอดทั้ง 2 ข้าง ซึ่งจะได้มีการกำหนดสถานที่สอบที่ส่วนกลางหรือสถานที่ ที่ กสถ. เห็นว่าเหมาะสม โดยจะประกาศให้ทราบในวันที่ 8 กันยายน 2560
///


ชุมชนคนท้องถิ่น รายงาน
14 สิงหาคม 2560
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

1 ความคิดเห็น

เจ้าหน้าที่ใหม่

#1 pumpuiland 14/ส.ค./2017, 11:47:46 AM

 :wanwan013: สอบในบ้าน :wanwan020: