งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: กสถ. ลงมติใหม่ กำหนด 40 จังหวัดสนามสอบ "บรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น" ทั่วประเทศ

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 14/ส.ค./2017, 11:37:33 AM
57156 ครั้ง
LINE it!
กสถ. ลงมติใหม่ กำหนด 40 จังหวัดสนามสอบ "บรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น" ทั่วประเทศ

                 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ทั้งนี้เพื่อพิจารณาทบทวนวุฒิการศึกษาที่จะใช้ในการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดรับสมัครสอบ ซึ่งจะเปิดระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม ทางเว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2560.com
                 อีกหนึ่งประเด็นที่ กสถ. ได้สรุปเป็นมติออกมา คือ การกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์สอบ และสนามสอบในแต่ละกลุ่มภาค/เขต ซึ่งจากเดิมกำหนดไว้จำนวน 43 จังหวัดสนามสอบ แต่ล่าสุดที่ประชุม กสถ. ได้ลงมติตัดเหลือ 40 จังหวัดที่เป็นสนามสอบ ดังนี้กลุ่มภาคกลาง เขต 1  ประกอบด้วย 1. จังหวัดชัยนาท 2. จังหวัดนนทบุรี 3. จังหวัดปทุมธานี 4. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5. จังหวัดลพบุรี 6. จังหวัดสระบุรี 7. จังหวัดสิงห์บุรี 8. จังหวัดอ่างทอง
ศูนย์สอบ คือ จังหวัดนนทบุรี
>> สนามสอบของกลุ่มภาคกลาง เขต 1 ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา


กลุ่มภาคกลาง เขต 2 ประกอบด้วย 1. จังหวัดจันทบุรี 2. จังหวัดฉะเชิงเทรา 3. จังหวัดชลบุรี 4. จังหวัดตราด 5. จังหวัดนครนายก 6. จังหวัดปราจีนบุรี 7. จังหวัดระยอง 8. จังหวัดสมุทรปราการ 9. จังหวัดสระแก้ว
ศูนย์สอบ คือ จังหวัดชลบุรี
>> สนามสอบของกลุ่มภาคกลาง เขต 2 ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง สมุทรปราการ

กลุ่มภาคกลาง เขต 3 ประกอบด้วย 1. จังหวัดกาญจนบุรี 2. จังหวัดนครปฐม 3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4. จังหวัดเพชรบุรี 5. จังหวัดราชบุรี 6. จังหวัดสมุทรสงคราม 7. จังหวัดสมุทรสาคร 8. จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์สอบ คือ จังหวัดนครปฐม
>> สนามสอบของกลุ่มภาคกลาง เขต 3 ได้แก่ นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี


กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ประกอบด้วย  1. จังหวัดกาฬสินธุ์ 2. จังหวัดขอนแก่น 3. จังหวัดชัยภูมิ 4. จังหวัดนครราชสีมา 5. จังหวัดบุรีรัมย์ 6. จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์สอบ คือ จังหวัดนครราชสีมา
>> สนามสอบของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ขอนแก่น มหาสารคาม

กลุ่มตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ประกอบด้วย 1. จังหวัดมุกดาหาร 2. จังหวัดยโสธร 3. จังหวัดร้อยเอ็ด 4. จังหวัดศรีสะเกษ 5. จังหวัดสุรินทร์ 6. จังหวัดอำนาจเจริญ 7. จังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์สอบ คือ จังหวัดศรีสะเกษ
>> สนามสอบของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ได้แก่ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี


กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 ประกอบด้วย 1. จังหวัดนครพนม 2. จังหวัดบึงกาฬ 3. จังหวัดเลย 4. จังหวัดสกลนคร 5. จังหวัดหนองคาย 6. จังหวัดหนองบัวลำภู 7. จังหวัดอุดรธานี
ศูนย์สอบ คือ จังหวัดอุดรธานี
>> สนามสอบของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 ได้แก่ อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู สกลนคร

กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 ประกอบด้วย 1. จังหวัดเชียงราย 2. จังหวัดเชียงใหม่ 3. จังหวัดน่าน 4. จังหวัดพะเยา 5. จังหวัดแพร่ 6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 7. จังหวัดลำปาง 8. จังหวัดลำพูน
ศูนย์สอบ คือ จังหวัดเชียงใหม่
>> สนามสอบของกลุ่มภาคเหนือ เขต 1 ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน เชียงราย พะเยา


กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 ประกอบด้วย 1. จังหวัดกำแพงเพชร 2. จังหวัดตาก 3. จังหวัดนครสวรรค์ 4. จังหวัดพิจิตร 5. จังหวัดพิษณุโลก 6. จังหวัดเพชรบูรณ์ 7. จังหวัดสุโขทัย 8. จังหวัดอุตรดิตถ์ 9. จังหวัดอุทัยธานี
ศูนย์สอบ คือ จังหวัดพิษณุโลก
>> สนามสอบของกลุ่มภาคเหนือ เขต 2 ได้แก่ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย นครสวรรค์ กำแพงเพชร

กลุ่มภาคใต้ เขต 1 ประกอบด้วย 1. จังหวัดกระบี่ 2. จังหวัดชุมพร 3. จังหวัดนครศรีธรรมราช 4. จังหวัดพังงา 5. จังหวัดภูเก็ต 6. จังหวัดระนอง 7. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศูนย์สอบ คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช
>> สนามสอบของกลุ่มภาคใต้ เขต 1 ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร


กลุ่มภาคใต้ เขต 2 ประกอบด้วย 1. จังหวัดตรัง 2. จังหวัดนราธิวาส 3. จังหวัดปัตตานี 4. จังหวัดพัทลุง 5. จังหวัดยะลา 6. จังหวัดสงขลา 7. จังหวัดสตูล
ศูนย์สอบ คือ จังหวัดสงขลา
>> สนามสอบของกลุ่มภาคใต้ เขต 2 ได้แก่ สงขลา ตรัง พัทลุง สตูล


อธิบายเพิ่มเติม

          ศูนย์สอบ คือ จังหวัดที่เป็นศูนย์กลางในการอำนวยการสอบของกลุ่ม/เขตนั้นๆ รวมถึงเป็นจังหวัดที่ใช้ในการจัดเก็บและรวบรวมข้อสอบของกลุ่ม/เขตนั้นๆ ก่อนจะกระจายไปยังสนามสอบต่างๆ ในวันสอบแข่งขัน

          สนามสอบ คือ สถานที่สอบ โดยจะใช้สถาบันการศึกษาในเขตอำเภอเมือง ทั้ง 40 จังหวัด เป็นสถานที่สอบ


///
กสถ. จัดให้มีการสอบเป็นกลุ่มภาค/เขต รวม 10 เขต โดยผู้สมัครกลุ่มภาค/เขตใด ก็จะต้องสอบ ในจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มภาค/เขต นั้น ยกเว้นผู้ที่ตาบอดทั้ง 2 ข้าง ซึ่งจะได้มีการกำหนดสถานที่สอบที่ส่วนกลางหรือสถานที่ ที่ กสถ. เห็นว่าเหมาะสม โดยจะประกาศให้ทราบในวันที่ 8 กันยายน 2560
///


ชุมชนคนท้องถิ่น รายงาน
14 สิงหาคม 2560
อัพเดทข่าวสารผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

1 ความคิดเห็น

เจ้าหน้าที่ใหม่

#1 pumpuiland 14/ส.ค./2017, 11:47:46 AM

 :wanwan013: สอบในบ้าน :wanwan020: