งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: 7 วันแรก ยอดผู้สมัครสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการท้องถิ่น ทะลุ 3 แสนคน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 16/ส.ค./2017, 02:04:11 PM
18516 ครั้ง
LINE it!
7 วันแรก ยอดผู้สมัครสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการท้องถิ่น ทะลุ 3 แสนคน

ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 นั้นล่าสุด ปลัดศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย และในฐานะกรรมการพนักงานเทศบาล (กท.) ได้โพสต์แจ้งข้อมูลล่าสุดว่า ผู้สมัครสอบท้องถิ่น วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ในเวลา 09.42 น. มีจำนวนผู้สมัครสอบ 330,091 คน
           หากสนใจสมัครได้ทาง http://www.dlaapplicant2560.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2560


โดยมีรายละเอียดและวิธีการสมัครในการสมัครสอบ ดังนี้
การรับสมัครสอบ
           1. รับสมัครในตำแหน่งประเภทต่างๆ ตามคุณวุฒิ ดังนี้
                      - ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
                      - ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิ ปวช., ปวท. หรือ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่า
โดยผู้สมัครในตำแหน่งใดจะต้องมีคุณวุฒิในระดับและสาขาวิชาหรือทางที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ โดยมีรายละเอียดตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
           2. การสมัครรับสมัครทางอินเทอร์เน๊ต (เว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2560.com หัวข้อ “สมัครสอบแข่งขัน อปท.”) ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
                      - ผู้สมัครต้องเลือกกลุ่มภาค/เขตใดกลุ่มภาค/เขตหนึ่งที่ประสงค์จะสมัครสอบซึ่งจะเป็นกลุ่มภาค/เขตที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งด้วย โดยการแบ่งจังหวัดใดอยู่กลุ่มภาค/เขตใดเป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
                      - ผู้สมัครสอบต้องเลือกตำแหน่งที่สมัครสอบเพียง 1 ตำแหน่ง และเมื่อสมัครสอบแล้ว ไม่สามารถแก้ไขรายการต่างๆ ได้อีก

การสอบ
                      1. จะจัดให้มีการสอบเป็นกลุ่มภาค/เขต รวม 10 เขต โดยผู้สมัครกลุ่มภาค/เขตใด ก็จะต้องสอบ ในจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มภาค/เขต นั้น ยกเว้นผู้ที่ตาบอดทั้ง 2 ข้าง ซึ่งจะได้มีการกำหนดสถานที่สอบที่ส่วนกลางหรือสถานที่ ที่ กสถ. เห็นว่าเหมาะสม โดยจะประกาศให้ทราบในวันที่ 8 กันยายน 2560
                      2. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน แบ่งเป็น 3 ภาค ได้แก่
                                 - ภาค ก (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป) เป็นการสอบโดยข้อสอบปรนัย
                                 - ภาค ข (ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง)เป็นการสอบโดยข้อสอบปรนัย
                                 - ภาค ค (ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง) เป็นการประเมินบุคคลโดยการสัมภาษณ์
                      โดยจะมีการสอบภาค ก และภาค ข ก่อน ผู้สอบผ่านแล้ว(ได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่า 60%) จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในภาค ค ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบได้จะต้องได้คะแนนทุกภาคไม่ต่ำกว่า 60%

การบรรจุและแต่งตั้ง
           ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งใดของกลุ่มภาค/เขตใด จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกลุ่มภาค/เขต นั้น ในตำแหน่งที่สอบได้


อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น