งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: 7 วันแรก ยอดผู้สมัครสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการท้องถิ่น ทะลุ 3 แสนคน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 16/ส.ค./2017, 02:04:11 PM
17856 ครั้ง
LINE it!
7 วันแรก ยอดผู้สมัครสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการท้องถิ่น ทะลุ 3 แสนคน

ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 นั้นล่าสุด ปลัดศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย และในฐานะกรรมการพนักงานเทศบาล (กท.) ได้โพสต์แจ้งข้อมูลล่าสุดว่า ผู้สมัครสอบท้องถิ่น วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ในเวลา 09.42 น. มีจำนวนผู้สมัครสอบ 330,091 คน
           หากสนใจสมัครได้ทาง http://www.dlaapplicant2560.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2560


โดยมีรายละเอียดและวิธีการสมัครในการสมัครสอบ ดังนี้
การรับสมัครสอบ
           1. รับสมัครในตำแหน่งประเภทต่างๆ ตามคุณวุฒิ ดังนี้
                      - ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
                      - ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิ ปวช., ปวท. หรือ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่า
โดยผู้สมัครในตำแหน่งใดจะต้องมีคุณวุฒิในระดับและสาขาวิชาหรือทางที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ โดยมีรายละเอียดตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
           2. การสมัครรับสมัครทางอินเทอร์เน๊ต (เว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2560.com หัวข้อ “สมัครสอบแข่งขัน อปท.”) ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
                      - ผู้สมัครต้องเลือกกลุ่มภาค/เขตใดกลุ่มภาค/เขตหนึ่งที่ประสงค์จะสมัครสอบซึ่งจะเป็นกลุ่มภาค/เขตที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งด้วย โดยการแบ่งจังหวัดใดอยู่กลุ่มภาค/เขตใดเป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
                      - ผู้สมัครสอบต้องเลือกตำแหน่งที่สมัครสอบเพียง 1 ตำแหน่ง และเมื่อสมัครสอบแล้ว ไม่สามารถแก้ไขรายการต่างๆ ได้อีก

การสอบ
                      1. จะจัดให้มีการสอบเป็นกลุ่มภาค/เขต รวม 10 เขต โดยผู้สมัครกลุ่มภาค/เขตใด ก็จะต้องสอบ ในจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มภาค/เขต นั้น ยกเว้นผู้ที่ตาบอดทั้ง 2 ข้าง ซึ่งจะได้มีการกำหนดสถานที่สอบที่ส่วนกลางหรือสถานที่ ที่ กสถ. เห็นว่าเหมาะสม โดยจะประกาศให้ทราบในวันที่ 8 กันยายน 2560
                      2. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน แบ่งเป็น 3 ภาค ได้แก่
                                 - ภาค ก (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป) เป็นการสอบโดยข้อสอบปรนัย
                                 - ภาค ข (ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง)เป็นการสอบโดยข้อสอบปรนัย
                                 - ภาค ค (ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง) เป็นการประเมินบุคคลโดยการสัมภาษณ์
                      โดยจะมีการสอบภาค ก และภาค ข ก่อน ผู้สอบผ่านแล้ว(ได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่า 60%) จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในภาค ค ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบได้จะต้องได้คะแนนทุกภาคไม่ต่ำกว่า 60%

การบรรจุและแต่งตั้ง
           ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งใดของกลุ่มภาค/เขตใด จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกลุ่มภาค/เขต นั้น ในตำแหน่งที่สอบได้


อัพเดทข่าวสารผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

0 ความคิดเห็น