งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ประกาศใช้ระเบียบมหาดไทย "การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย" เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 03/ต.ค./2017, 11:20:26 AM
44113 ครั้ง
LINE it!
ประกาศใช้ระเบียบมหาดไทย "การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย" เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560ซึ่งคำว่า "เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น" หมายความว่า ข้าราชกาาร พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติงานตามหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้ วัสดุเครื่องแต่งกายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อสวมใส่ในขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่โดยจะมอบวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแต่ละคนรับผิดชอบดูแลในเครื่องแต่งกายนั้นๆ และให้เบิกจ่ายได้คนละไม่เกินสองชุดต่อปี

วัสดุเครื่องแต่งกาย ได้แก่
    1. เครื่องแต่งกายชุดฝึก อปพร. หรือชุดปฏิบัติการ อปพร.
    2. เครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติงานของบุคลากร หรือเครื่องแบบตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน
    3. วัสดุอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
    4. ประเภท ชนิด หรือลักษณะวัสดุเครื่องแต่งกาย

เครื่องแต่งกายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ คือ เครื่องแบบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ชุดฟอร์ม ชุดฟาติก และชุดประจำท้องถิ่น


อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น