งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: "การจัดหาอาหาร-เครื่องดื่ม-ค่าเช่าที่พัก" ไม่ถือเป็นการจัดจ้างตาม พ.ร.บ.ซื้อจ้าง

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 11/ต.ค./2017, 10:02:15 AM
79073 ครั้ง
LINE it!
กรมบัญชีกลาง แจ้งด่วนที่สุด "การจัดหาอาหาร-เครื่องดื่ม-ค่าเช่าที่พัก" ไม่ถือเป็นการจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การซื้อจ้างภาครัฐ

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395  ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐฯซึ่งการจัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมงานและผู้เข้าร่วมประชุม ไม่ถือว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

2 ความคิดเห็น

ปลัด I.T.

#1 ### นานาจิตตัง #### ; D 12/ต.ค./2017, 01:19:02 PM

ใครก็ได้ช่วยอธิบายขยายความที   อ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจ

V.I.P. ผู้สนับสนุน
เซียน(GURU)

#2 SpeeDle 12/ต.ค./2017, 06:06:42 PM

การเบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าเช่าที่พัก ตามระเบียบฝึกอบรม ระเบียบการจัดงาน รวมถึงการประชุม หน่วยงานอื่นมาดูงาน/เยี่ยมชมหน่วยงาน  เหล่านี้ ไม่ต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 โดยสามารถเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามระเบียบ/หนังสือสั่งการในเรื่องนั้น ๆ ครับ