งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: "การจัดหาอาหาร-เครื่องดื่ม-ค่าเช่าที่พัก" ไม่ถือเป็นการจัดจ้างตาม พ.ร.บ.ซื้อจ้าง

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 11/ต.ค./2017, 10:02:15 AM
73010 ครั้ง
LINE it!
กรมบัญชีกลาง แจ้งด่วนที่สุด "การจัดหาอาหาร-เครื่องดื่ม-ค่าเช่าที่พัก" ไม่ถือเป็นการจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การซื้อจ้างภาครัฐ

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395  ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐฯซึ่งการจัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมงานและผู้เข้าร่วมประชุม ไม่ถือว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560อัพเดทข่าวสารผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

2 ความคิดเห็น

รองปลัด I.T.

#1 ### นานาจิตตัง #### ; D 12/ต.ค./2017, 01:19:02 PM

ใครก็ได้ช่วยอธิบายขยายความที   อ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจ

V.I.P. ผู้สนับสนุน
นายกเว็บ

#2 SpeeDle 12/ต.ค./2017, 06:06:42 PM

การเบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าเช่าที่พัก ตามระเบียบฝึกอบรม ระเบียบการจัดงาน รวมถึงการประชุม หน่วยงานอื่นมาดูงาน/เยี่ยมชมหน่วยงาน  เหล่านี้ ไม่ต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 โดยสามารถเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามระเบียบ/หนังสือสั่งการในเรื่องนั้น ๆ ครับ