งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (วุฒิ ป.โท) 2,300 ที่นั่ง!

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 23/พ.ย./2017, 09:26:58 AM
37581 ครั้ง
LINE it!
สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (วุฒิ ป.โท) 2,300 ที่นั่ง!

      ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงประกาศรับสมัครสอบฯ ดังรายละเอียด ต่อไป1. ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ
      รับสมัครสอบเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง

2. การรับสมัครสอบ
      2.1 รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
         1) ครั้งที่ 1 เปิดรับสมัครสอบในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 จำนวน 14 รอบสอบ
รอบสอบละ 115 ที่นั่งสอบ รวม 1,610 ที่นั่งสอบ
         2) ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัครสอบในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 จำนวน 6 รอบสอบ รอบสอบละ 115 ที่นั่งสอบ รวม 690 ที่นั่งสอบ

      2.2 ดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2561 รวมทั้งสิ้น 20 รอบสอบ รอบสอบละ 115 ที่นั่งสอบ  รวม 2,300 ที่นั่งสอบโดยผู้สมัครสอบสามารถเลือกรอบสอบตามที่กำหนดได้ด้วยตนเอง เพียง 1 รอบสอบเท่านั้น (ผู้ที่สมัครสอบและชำระเงินในครั้งที่ 1 แล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบครั้งที่ 2 ได้ ) และจำดำเนินการสอบ ณ ห้องสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
      2.3 กรณีที่นั่งสอบในรอบสอบที่ประสงค์จะเลือก ครบจำนวนแล้ว ระบบจะปิดรับสมัครโดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้สมัครสอบสามารถเลือกรอบสอบอื่นที่ยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่ หากไม่สามารถเลือกรอบสอบใดๆ ได้ เนื่องจากที่นั่งสอบเต็มครบตามจำนวนแล้ว ผู้สมัครสอบอาจตรวจสอบรอบสอบที่ว่างได้อีกในวันถัดไป เมื่อมีผู้สมัครที่ไม่ชำระเงินภายในวัน และเวลาที่กำหนด3. ขั้นตอนการรับสมัคร
      ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครและเลือกรอบสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์
http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ "การสอบภาค ก. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระดับปริญญาโท)" โดยผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน และภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้
      ขั้นตอนที่ 1 กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ดังนี้
         - ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม จำนวน 14 รอบสอบ รอบสอบละ 115 ที่นั่งสอบ รวม 1,610 ที่นั่งสอบ
         - ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม จำนวน 6 รอบสอบ รอบสอบละ 115 ที่นั่งสอบ รวม 690 ที่นั่งสอบ
         ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครสอบ เลือกรอบสอบ และชำระเงินในครั้งที่ 1 แล้วจะไม่สามารถสมัครสอบในครั้งที่ 2 ได้อีก และกรณีที่นั่งสอบแต่ละรอบสอบไม่เต็ม ระบบจะปิดรับสมัครแต่ละรอบสอบก่อนถึงวันสอบไม่น้อยกว่า 6 วันทำการ

         1) ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าไปกรอกใบสมัครและเลือกรอบสอบ ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ "การสอบภาค ก. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระดับปริญญาโท)" หัวข้อย่อย "สมัครสอบ" ให้ถูกต้อง และครบถ้วน ซึ่งระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ
         2) ให้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 2 หน้า หรือ หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
         ในกรณีที่แบบฟอร์มการชำระเงินสูญหาย หรือกรอกใบสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงินที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ โดยเข้าไปที่หัวข้อย่อย "ค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงิน" กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และสั่งพิมพ์ใหม่ได้
         3) กรณีมีที่นั่งสอบว่างจากการไม่ชำระเงินภายในวันและเวลาที่กำหนด ผู้สมัครสอบจะสามารถตรวจสอบที่นั่งสอบว่างได้ในเวลาประมาณ 18.00 น. และสามารถสมัครสอบได้ในเวลา 19.00 น.ของทุกวัน จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็มทุกรอบสอบรายละเอียด

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06/ธ.ค./2017, 08:56:08 AM โดย ส.เสือ™
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น