งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: 10 ประเด็น : คลายข้อสงสัย "การขึ้นบัญชีผู้สอบได้" ในการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 04/ธ.ค./2017, 10:31:34 AM
38089 ครั้ง
LINE it!
10 ประเด็น : คลายข้อสงสัย "การขึ้นบัญชีผู้สอบได้" ในการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น

หลังจากที่ กสถ. ได้มีประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ไปแล้วนั้น ปรากฏว่ามีผู้สอบได้หลายท่านมีประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ และในหลายประเด็นมีความคล้ายคลึงกัน ดังนั้น เพื่อให้ผู้สอบได้และผู้ที่มีข้อสงสัยในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขึ้นบัญชีผู้สอบได้ ได้เข้าใจและมีความชัดเจน จึงขอสรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้         ​1. การขึ้นบัญชีผู้สอบได้ จะขึ้นบัญชีมีกำหนด 2 ปี สำหรับตำแหน่งที่ไม่มีผู้สอบผ่านหรือมีผู้สอบผ่านแต่ไม่เพียงพอกับตำแหน่งว่างที่ อปท. ร้องขอ จะได้มีการดำเนินการตรวจสอบและเปิดสอบในตำแหน่งดังกล่าวต่อไป

         ​​2. การเรียกผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัว
​​         ​         ​- การเรียกรายงานตัวครั้งแรกนั้น ได้มีการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ตาม “บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1” ท้ายประกาศให้มารายงานตัวเพื่อเลือก อปท. ที่ประสงค์จะไปบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2560 โดย อปท. จะมีการบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 1 กมภาพันธ์ 2561
         ​         ​- การเรียกรายงานตัวในครั้งต่อไป จะมีการเรียกมารายงานตัวเมื่อมีตำแหน่งว่าง ตามที่ อปท. ขอใช้บัญชีมา โดยจะมีการส่งจดหมายลงทะเบียนไปถึงผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับที่สอบได้ และจะมีการประชาสัมพันธ์การเรียกรายงานตัวและจำนวนผู้สอบแข่งขันได้ที่เหลือในบัญชีทางเว็บไซด์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
         ​         ​​​- วิธีการมารายงานตัว ผู้สอบแข่งขันได้ที่จะมารายงานตัวให้แต่งกายสุภาพ และนำบัตรประจำตัวสอบไปแสดงตนด้วย

         ​​3. การติดดาว * ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เหตุที่มีการติดบัญชีมีหลายสาเหตุ เช่น
​​         ​         ​- คุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบยังไม่แน่ชัดว่า ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. ได้รับรองเพื่อการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการหรือไม่ เช่น วุฒิต่างประเทศ หรือ วุฒิที่มีเป็นหลักสูตรใหม่หรือมีการปรับปรุงลักสูตร เป็นต้น หรือ
         ​         ​​​- คุณวุฒิรับรองแล้วแต่ยังไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบซึ่งต้องพิจารณารายละเอียดอื่นเพิ่มเติม หรือ
​​         ​         ​- เอกสารที่ยื่นในการรายงานตัวไม่ชัดเจนหรือสูญหาย เช่น ใบประกอบวิชาชีพสำหรับตำแหน่งที่กำหนดให้ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ เป็นต้น
​​         ​         ​และยังมีอีกหลายสาเหตุ จึงมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์และโอกาสของผู้สอบแข่งขันได้ รวมถึงเพื่อลดปัญหาหรือผลกระทบของผู้สอบแข่งขันได้ หากจะตัดชื่อออกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทันที หรือบรรจุโดยไม่ได้ตรวจสอบและในภายหลังถูกยกเลิกคำสั่งบรรจุแต่งตั้งซึ่งอาจจะมีเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยมีการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวไว้ในประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ด้วยสาเหตุดังกล่าวจึงมีความจำเป็นต้องมีการติดดาว *
         ​         ​​​- สำหรับผู้ที่ถูกติดดาว * สามารถสอบถามรายละเอียดทาง E-mail : dla0809_3@dla.go.th
โดยให้แจ้งชื่อ สกุล ตำแหน่งและลำดับที่สอบได้ และเลขประจำตัวสอบ ไว้ใน E-mail ดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบและติดต่อท่านทาง E-mail และหากจำเป็นต้องขอเอกสารเพิ่มเติมท่านก็สามารถส่งเพิ่มเติมทาง E-mail เช่นกัน

​         ​4. คุณวุฒิการศึกษาที่จะใช้ในการบรรจุแต่งตั้ง ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบได้จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาที่ยื่นสมัครสอบ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. หรือ ก.พ. รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ (ทั้งระดับของคุณวุฒิ และสาขาวิชาหรือทาง) หากไม่มีหรือไม่ตรงถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จึงไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบแข่งขันรายนั้นจะเป็นผู้สอบแข่งขันได้ หรือหากผู้นั้นได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดแล้ว จะถูกสั่งยกเลิกการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการรายนั้นได้ในภายหลัง

         ​5. การขอทราบผลคะแนนสอบ ผู้สมัครสอบที่ต้องการทราบผลคะแนนการสอบ สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ
         ​         ​​​- ส่งหนังสือขอดูคะแนน โดยระบุชื่อ นามสกุล ตำแหน่งที่สมัครสอบ เลขประจำตัวสอบ กลุ่มภาค/เขตที่สมัครสอบ แบบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมซองจดหมายปิดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตัว ไปที่มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130 (วงเล็บมุมซองขอทราบผลคะแนนสอบท้องถิ่นค่ะ)
         ​         ​- สอบถามทาง E-mail : dlaapc2560@gmail.com

         ​​6. การบรรจุและแต่งตั้ง ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ตามลำดับที่สอบได้ โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิการศึกษาที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร กรณีผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและประสงค์จะโอน จะรับโอนเฉพาะอายุราชการไม่รับโอนเงินเดือน ดังนั้น ผู้ที่ใช้สิทธิโอนสิทธิประโยชน์ที่เคยได้รับอยู่เดิม เช่น ค่าเช่าบ้านก็จะยังคงได้รับเหมือนเดิมในอัตราตามสัดส่วนของเงินเดือน

         ​​7. การสละสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้ง ตามประกาศรับสมัครและประกาศผู้สอบแข่งได้ กำหนดในเรื่องดังกล่าวสรุปได้ว่าเมื่อเรียกให้มารายงานตัวแล้วผู้นั้นสละสิทธิ์ จะถูกยกเลิกบัญชี (ไม่มีการต่อท้าย)

         ​8. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ (กรณีโอน) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่โอนมาบรรจุและแต่งตั้งการได้รับอัตราเงินเดือน เป็นไปตาม ข้อ 5 ของประกาศ กสถ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดว่า “ผู้ที่สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น จะรับโอนเฉพาะอายุราชการ โดยจะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ในระดับและเงินเดือนตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบเท่านั้น” สำหรับ ข้อ 6.4 นั้น เป็นเงื่อนไขตัวหนึ่งในหลายตัวที่เป็นสาเหตุของการ ถูกยกเลิกการนขึ้นบัญชีผู้สอบได้เฉพาะราย โดยกำหนดเงื่อนไขไว้ว่า “ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอนอัตราเงินเดือน แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะบรรจุไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้ง” การกำหนดดังกล่าวไม่ได้เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขนี้ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบได้ทันที

         ​​9. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สอบได้ ถึงแม้ว่าในประกาศรับสมัครและในใบสมัครได้กำหนดให้ “ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ในกรณีที่ตรวจพบว่าเอกสารและหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กสถ. จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น” แล้วก็ตาม แต่เพื่อเป็นการลดปัญหาหรือความเสียหายต่อราชการและผู้สอบได้ กสถ. จึงได้กำหนดแนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ เช่น
​​         ​         ​- ก่อนประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบได้ ให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติโดยเจ้าหน้าที่ส่วนกลางก่อน และก็พบผู้สอบได้บางส่วนที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติจึงมีการติดดาว * ไว้
         ​         ​​​- เมื่อส่งผู้สอบได้ที่มารายงานตัวแล้วเพื่อไปบรรจุและแต่งตั้งที่ อปท. ก็จะได้มีการดำเนินการตรวจสอบอักครั้งหนึ่ง เช่น
​​​ก่อนบรรจุ ให้ อปท.และ ก.จังหวัด ต้องตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาที่ผู้สอบแข่งขันได้ใช้ในการสมัครสอบ (ฉบับจริง) ว่าตรงกับที่ใช้ในการยื่นสมัครสอบและตรงตามคุณวุฒิการศึกษาที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งหรือไม่ รวมถึงการตรวจสอบใบประกอบวิชาชีพสำหรับตำแหน่งที่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพด้วย
​​​หลังบรรจุ อปท. เมื่อมีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันแล้ว ต้องตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของผู้นั้นว่า สำเร็จการศึกษาจริงหรือไม่ โดยดำเนินการตรวจสอบไปยังสถาบันการศึกษาที่ผู้นั้นสำเร็จการศึกษา ตลอดจนต้องตรวจสอบตรวจสอบประวัติ หรือการตรวจสอบรายพิมพ์นิ้วมือ เป็นต้น

         ​10. การขอรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันด้ อปท. ที่ต้องการขอรับรองบัญชีเพื่อประโยชน์ในการย้ายเปลี่ยนสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่สอบได้ในตำแหน่งประเภทวิชาการ นั้น จะดำเนินการได้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
         ​         ​​​- มีการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งว่างตามที่ อปท. ร้องขอให้แล้ว
         ​         ​​​- อปท. มีตำแหน่งที่ประสงค์ใช้การรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้น เป็นตำแหน่งว่างภายหลังระยะเวลาที่ กสถ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันแล้ว และมีการตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนสำหรับตำแหน่งดังกล่าวไว้
​​         ​         ​- อปท. ที่มีตำแหน่งว่างนั้น มีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปในสังกัด อปท. นั้นเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ
​​         ​         ​หากครบตามเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดจึงจะสามารถขอหนังสือรับรองเพื่อประโยชน์ในการย้ายเปลี่ยนสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่สอบได้ในตำแหน่งประเภทวิชาการนั้นได้ ซึ่งเมื่อมีการบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งที่ อปท. ร้องขอจนครบแล้วจะได้มีการแจ้งรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น