งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ไทม์ไลน์ : ลำดับขั้นตอน "บรรจุแต่งตั้ง-เรียกใช้บัญชีผู้สอบได้" ข้าราชการท้องถิ่น

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 07/ธ.ค./2017, 10:23:14 AM
53410 ครั้ง
LINE it!
ไทม์ไลน์ : ลำดับขั้นตอน "การบรรจุแต่งตั้ง-การเรียกใช้บัญชีผู้สอบได้" ข้าราชการท้องถิ่นหลังจากที่ กสถ. ได้มีประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ไปแล้วนั้น

กระทู้นี้ จะไล่เรียงลำดับขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้

วันที่ 18 -  22 ธันวาคม 2560
(วันรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง)

.../ จะเป็นช่วงของการรายงานตัวของผู้ที่สอบขึ้นบัญชีในลำดับที่จะได้บรรจุในรอบแรก โดยมีขั้นตอนคร่าวๆ ดงนี้ เมื่อผู้สอบได้มาถึง จะต้องลงชื่อรายงานตัว และเข้านั่งในที่ที่จัดให้ (แยกแต่ละกลุ่มภาค/เขต แต่ละตำแหน่ง ตามลำดับที่สอบได้) รับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมตัวบรรจุ การโอน (สำหรับผู้ที่จะโอน) ตลอดจนการเตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆ เสร็จแล้วจึงเลือก อปท. ที่จะไปบรรจุแต่งตั้งตามลำดับที่ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ 15.00 น.
สำหรับการเลือก อปท. ในรอบแรกจะใช้ข้อมูลตำแหน่งว่างที่ อปท. ร้องขอมาทั้งหมดเพื่อให้ผู้มารายงานตัวเลือก และหากมีผู้สละสิทธิหรือมีตำแหน่งว่างเหลือ ก็จะมีการเรียกผู้สอบได้ในลำดับถัดไปมารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ในวันรายงานตัว ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ นำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงตัว และไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

ช่วงเดือนมกราคม 2561
(กระบวนการเรื่องเข้าที่ประชุม ก จังหวัด)
.../ ขั้นตอนนี้ จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยในแต่ละจังหวัด ก็จะมีการประชุมคณะกรรมการข้าราชองค์การบริหารส่วนจังหวัด - คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด - คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด เพื่อลงมติเห็นชอบในการบรรจุและแต่งตั้ง จากนั้น ก จังหวัด จะส่งเรื่องให้ อปท. แต่ละแห่ง ออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งต่อไป

เดือนกุมภาพันธ์ 2561
.../ หากไม่มีเหตุขัดข้องใดๆ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 จะเป็นวันแรกของการปฏิบัติราชการของผู้ที่สอบบรรจุในรอบแรก

การเรียกบรรจุ "รอบสอง"
การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ในรอบสองนี้ จะมีอยู่ด้วยกัน 3 กรณี
1. กรณีที่มีผู้สละสิทธ์ในการบรรจุในรอบแรกหรือมีตำแหน่งว่างเหลืออยู่ จะได้เรียกผู้สอบได้ที่ขึ้นบัญชีมารายงานตัวต่อไป
2. กรณีบัญชีสอบกลุ่มภาค/เขตใดไม่พอกับตำแหน่งว่าง การใช้บัญชีกลุ่มภาค/เขตอื่น จะเรียกลำดับแรกของทุกกลุ่มภาค/เขต มาคัดเลือกโดยคณะอนุกรรมการ และส่งไปบรรจุตามความสมัครใจของผู้สอบได้
3. กรณี อปท. ได้แจ้งความประสงค์ขอใช้บัญชีผู้สอบได้ เพื่อไปบรรจุและแต่งตั้งใหม่ (โดยกรมฯ จะออกหนังสือแจ้งเชิญชวน และสำรวจตำแหน่งเพิ่ม)
ทั้ง 3 กรณีนี้ โปรดรอติดตามข่าวสารจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือเว็บไซต์ชุมชนคนท้องถิ่น

บัญชีผู้สอบได้มีอายุ 2 ปี
ดังนั้น การเรียกบรรจุในรอบสอง รอบสาม รอบสี่ ....ฯ
โปรดรอติดตามข่าวสารจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือเว็บไซต์ชุมชนคนท้องถิ่น
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

6 ความคิดเห็น

V.I.P. ผู้สนับสนุน
นายกเว็บ

#1 biggie285 07/ธ.ค./2017, 11:34:21 AM

รบกวนถ้ามีแบบฟอร์มตัวอย่างการแจ้งความประสงค์ขอใช้บัญชีผู้สอบได้ เพื่อไปบรรจุและแต่งตั้งใหม่   ช่วยเเจ้งข่าวทีนะครับ

(ผู้ดูแลบอร์ด)
เซียน(GURU)

#2 ส.เสือ™ 07/ธ.ค./2017, 03:05:19 PM

รบกวนถ้ามีแบบฟอร์มตัวอย่างการแจ้งความประสงค์ขอใช้บัญชีผู้สอบได้ เพื่อไปบรรจุและแต่งตั้งใหม่   ช่วยเเจ้งข่าวทีนะครับ

ถ้ามี จะรีบแจ้งครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#3 nong2515 07/ธ.ค./2017, 07:41:38 PM

3. กรณี อปท. ได้แจ้งความประสงค์ขอใช้บัญชีผู้สอบได้ เพื่อไปบรรจุและแต่งตั้งใหม่ (โดยกรมฯ จะออกหนังสือแจ้งเชิญชวน และสำรวจตำแหน่งเพิ่ม)
- ข้อนี้คือเรียกตามลำดับไช่ใหมครับ

เซียน(GURU)

#4 chatchai130520 10/ธ.ค./2017, 11:17:14 AM

3. กรณี อปท. ได้แจ้งความประสงค์ขอใช้บัญชีผู้สอบได้ เพื่อไปบรรจุและแต่งตั้งใหม่ (โดยกรมฯ จะออกหนังสือแจ้งเชิญชวน และสำรวจตำแหน่งเพิ่ม)
- ข้อนี้คือเรียกตามลำดับไช่ใหมครับ
.ใช่ครับ จองที่ลงไม่ได้ครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#5 melonsoda 10/ธ.ค./2017, 12:17:11 PM

รบกวนสอบถามครับ จากไทม์ไลน์ข้างบนนี้ หมายความว่าผมต้องลาออก ก่อนวันที่ 18 ธันวาคม หรือ ว่าสามารถลาออกได้ถึงภายใน 31 มกราคม กันแน่ครับถึงจะบรรจุได้

V.I.P. ผู้สนับสนุน
เซียน(GURU)

#6 SpeeDle 10/ธ.ค./2017, 04:14:45 PM

รบกวนสอบถามครับ จากไทม์ไลน์ข้างบนนี้ หมายความว่าผมต้องลาออก ก่อนวันที่ 18 ธันวาคม หรือ ว่าสามารถลาออกได้ถึงภายใน 31 มกราคม กันแน่ครับถึงจะบรรจุได้

ลาออกจากงานเดิมภายในวันที่ 31 ม.ค. 2560 ครับ