งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ปลัดทรงศักดิ์ ก.อบต. เปิดเผย "วาระประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล" 21ธ.ค นี้

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 20/ธ.ค./2017, 11:01:02 AM
27282 ครั้ง
LINE it!
ปลัดทรงศักดิ์ โอษะคลัง ก.อบต. เปิดเผย "วาระการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล" 21 ธ.ค. นี้ปลัดทรงศักดิ์ โอษะคลัง ผู้แทน อบต. หนึ่งใน ก.อบต.  ได้เปิดข้อมูล "ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล" ครั้งที่ 11/2560 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

วาระการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับ ก.อบต.มีหลายเรื่องที่น่าสนใจ เช่น
          1. เรื่องหารือการปรับอัตราเงินเดือนขั้นสูงตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ที่มีปัญหา ตำแหน่ง วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (เงินเดือนขั้นสูงสุด 77,380 บาท) และตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น ระดับสูง (เงินเดือนขั้นสูงสุด 78,020 บาท) ที่มีอัตราเงินเดือนสูงกว่าข้าราชการประเภทอื่นในระดับเดียวกัน
          2. เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งในระดับอาวุโส/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ ต้องมีการปรับปรุงตำแหน่ง ประเมินวิเคราะก็ค่างานในตำแหน่งต่างๆ การประเมินความรู้ความสามารถ การประเมินผลงานทางวิชาการ อย่างไร
          3. เรื่องอุทธรณ์การขอกลับเข้ารับราชการ
          4.เรื่องการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลเพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น
          5. เรื่องหารรือการโอนนักวิชาการสาธารณาสุขระดับชำนาญการ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ระดับต้นได้หรือไม่ เมื่อ ก.อบต.ยังไม่เคยเทียบตำแหน่งไว้ และหาก รพ.สต.ที่ถ่ายโอนมาอยู่กับท้องถิ่น ต้องอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อีกชั้นหนึ่ง
          6. การตั้งอนุกรรมการการโอนพนักงานส่วนตำบล กรณีมีเหตุผลความจำเป็น ระดับส่วนกลาง เพื่อไว้แก้ไขปัญหาที่มีเหตุผลความจำเป็น ตามคำสั่ง คสช. 8/2560
          7.เรื่อง ร่าง TOR การจ้างมหาลัยของรัฐช่วยจัดการสรรหาตำแหน่งผู้บริหาร(ก.จ., ก.ท. , และ ก.อบต.) จะมีอะไรบ้าง
          8. เรื่องแนวทางการบรรจุลูกจ้างประจำเป็นข้าราชการ ต้องใช้หลักอะไรบ้างในการพิจารณา เนื่องจาก มี อปท.ได้สอบถามเข้ามาเรื่องนี้หายไปตั้งแต่ปี 2558 จะดำเนินการอย่างไรต่อไป
          9. เรื่องหารือการคัดเลือกกรณีพิเศษโดยไม่สอบแข่งขับ ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ยังดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร
          10. เรื่องอื่นๆ

รอผลการประชุมนะครับ คงจะมีการแจ้งและรายงานให้ทราบอีกครั้งเป็นระยะๆ ครับ
ทรงศักดิ์ โอษะคลัง
ผู้แทน ก.อบต.


ในนามชุมชนคนท้องถิ่น ขอขอบคุณ "ปลัดทรงศักดิ์ โอษะคลัง ผู้แทน ก.อบต." ที่ได้อนุเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่พี่น้องชาวท้องถิ่น ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ครับ

 
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น