งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ด่วนที่สุด! กรม สถ. แจ้ง อปท.ทุกแห่ง "ซักซ้อมแนวทางการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ"

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 20/ธ.ค./2017, 11:28:05 AM
19677 ครั้ง
LINE it!
ด่วนที่สุด! กรม สถ. แจ้ง อปท.ทุกแห่ง "ซักซ้อมแนวทางการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ" สามารถจัดให้เด็กทั้งหมดที่อยู่ในเขตพื้นที่ได้วันนี้ (20 ธันวาคม 2560) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้การจัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง จึงซักซ้อมแนวทางการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยมีแนวทาง 3 ข้อ ดังนี้
   1. ควรจัดงานวันเด็กแห่งชาติให้ตรงวันตามมติคณะรัฐมนตรี คือ วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม
   2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดงานวันเด็กให้แก่เด็กทั้งหมดที่อยู่ในเขตพื้นที่ของตนเองได้ มิใช่เฉพาะเด็กที่สังกัดสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
   3. การเบิกค่าใช้จ่ายการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ พ.ศ. 2559
มท 0808.2/ว2873
ซักซ้อมแนวทางการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ


รายละเอียด คลิกที่นี่

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น