งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: เทศบาลเมืองป่าตอง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่ง "สายงานวิชาการ"

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 16/ม.ค./2018, 03:20:18 PM
10567 ครั้ง
LINE it!
เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่ง "สายงานวิชาการ" ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลประกาศเทศบาลเมืองป่าตอง
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไป
ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ


   ด้วย เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
   อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 76 ข้อ 81 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม      จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.ตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก
          ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความรู้ความสามารถที่ต้องการ
          หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความรู้ความสามารถที่ต้องการ
          (ตามเอกสารหมายเลข 1 ท้ายประกาศ)

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
          ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และระดับที่แต่งตั้ง
          ตามที่กำหนดไว้ในวันรับสมัครสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้
          1. มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และ
          2. ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 และตำแหน่งประเภททั่วไป โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
          3. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอัตราเงินเดือนที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 หรือสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

4. การสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัครสอบ
   ให้ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกฯ ยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกฯ และเอกสารต่าง ๆ ที่กำหนดด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 19 กุมภาพันธ์ 2651 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-7634-4255

รายละเอียด

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น