งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: เทศบาลบางกระทุ่ม รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่ง "สายงานวิชาการ"

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 17/ม.ค./2018, 03:01:44 PM
12496 ครั้ง
LINE it!
เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่ง "สายงานวิชาการ" ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนประกาศเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล สายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ


   ด้วยเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
   อาศัยอำนาจตามความในข้อ 81 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 9 มกราคม 2558 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้

   1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
   ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
   เลขที่ตำแหน่ง 37-2-01-3103-001      จำนวน 1 อัตรา

   2. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และคุณสมบัติของผู้สมัคร
      2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนด (ตามเอกสารหมายเลข 1 ท้ายประกาศ)
      2.2 ผู้สมัครสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่จะแต่งตั้งในวันรับสมัคร และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (ตามเอกสารหมายเลข 2 ท้ายประกาศ)
   
   3. การรับสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร
   การสมัครสอบคัดเลือก ผู้ที่จะสมัครสอบคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ตามที่เทศบาลตำบลบางกระทุ่มกำหนดด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12-26 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5539-1100 หรือทางเว็บไซต์ www.bangkrathum.go.th

   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
   แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560


   ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
   คุณสมบัติ
   1. พนักงานเทศบาลซึ่งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 หรือสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 และตำแหน่งประเภททั่วไป โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
   2. มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และ
   3. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอัตราเงินเดือนที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป้นพนักงานเทศบาลในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ (ไม่ต่ำกว่า 15,060 บาท)


อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น