งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: [[LOAD FREE]]แนวข้อสอบเก่า นายสิบสัสดี วิชาความรู้ทั่วไป

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • Bewwwwww
  • 23
  • รองหัวหน้าเว็บ
  • อีเมล์
เมื่อ: 08/ก.พ./2018, 08:49:55 AM
1387 ครั้ง
LINE it!
[[LOAD FREE]]แนวข้อสอบเก่า นายสิบสัสดี วิชาความรู้ทั่วไป

1.จี.เอส.พี. (S.P.) คืออะไร
ก. สิทธิพิเศษทางการค้า
ข. สิทธิพิเศษทางการทูต
ค. สิทธิพิเศษในการนำเข้า- ส่งออก
ง. สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
เฉลย : ก. สิทธิพิเศษทางการค้า

2.เมื่อมีคนตายภายในบ้าน เจ้าบ้านหรือผู้พบเห็นจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่หรือตำรวจภายใน
ก. ทันทีที่พบเห็นการตาย
ข. 24 ชั่วโมง
ค. 48 ชั่วโมง
ง. 72 ชั่วโมง
เฉลย : ข. 24 ชั่วโมง

3.สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงสำเร็จปริญญาตรีและคณะวิทยาศาสตร์ในสาขาใด จากมหาวิทยาลัยโลซาน
ก. เคมี
ข. ชีววิทยา
ค. ฟิสิกส์
ง. เทคโนโลยีการเกษตร
เฉลย : ก. เคมี

4.คลองเดินเรือที่ขุดเชื่อมระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรแอตแลนติก คือคลองอะไร
ก. คลองปานามา
ข. คลองสุเอซ
ค. คลองคีล
ง. คลองคอรินท์
เฉลย : ก. คลองปานามา

5.ข้อตกลงเกียวโต (Kyoyto Protocol) เป็นข้อตกลงที่ว่าด้วยเรื่องใด
ก. ให้ยกเลิกการผลิตอาวุธนิวเคลียร์
ข. การนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ค. ลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน
ง. ความช่วยเหลือประเทศที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ
เฉลย : ค. ลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน

6.วัดประจำรัชกาลที่ 9 คือวัดใด
ก. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ข. วัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก
ค. วัดบวรนิเวศวิหาร
ง. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เฉลย : ข. วัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก

7.ทะเลที่อยู่ระหว่างทวีปเอเชีย, แอฟริกา และยุโรป คือทะเลอะไร
ก. ทะเลบอลติก
ข. ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ค. ทะเลดำ
ง. ทะเลเหนือ
เฉลย : ข. ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

8.สัดส่วนระหว่างส.ส. และ ส.ว. ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มีจำนวนเท่าไร
ก. ส.ส. 500, ส.ว. 200
ข. ส.ส. 400, ส.ว. 180
ค. ส.ส. 450, ส.ว. 150
ง. ส.ส. 480, ส.ว. 150
เฉลย : ง. ส.ส. 480, ส.ว. 150

9.“มหาอุณาโลม” เป็นตราพระลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่เท่าใด
ก. รัชกาลที่ 1
ข. รัชกาลที่ 2
ค. รัชกาลที่ 3
ง. รัชกาลที่ 4
เฉลย : ก. รัชกาลที่ 1

10.การรวมตัวกันของประเทศที่ส่งน้ำมันเป็นสินค้าออกเพื่อสร้างอำนาจการต่อรองในการเรียกร้องขึ้นราคาน้ำมันมีชื่อเรียกว่าอะไร
ก. OPEC
ข. ASEAN
ค. NATO
ง. APEC
เฉลย : ก. OPEC

0 ความคิดเห็น