งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: มหาดไทย แจ้งหลักเกณฑ์ "การจัดข้าราชการท้องถิ่นเข้าอาศัยในที่พักของ อปท."

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 08/ก.พ./2018, 04:10:01 PM
25650 ครั้ง
LINE it!
กระทรวงมหาดไทย แจ้งหลักเกณฑ์ "การจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือที่ มท 0808.2/ว0679 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อให้การจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 กระทรวงมหาดไทยจึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียด
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

5 ความคิดเห็น

เจ้าหน้าที่ใหม่

#1 Phattaranan_K 09/ก.พ./2018, 02:12:06 PM

กรณี อปท มีที่พักและจัดที่พักให้ แต่ ขรก สละสิทธิ กรณีนี้ถือว่า อปท จัดที่พักให้แล้ว ทำให้ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าได้อีกใช่มั้ยคะ
และข้อ2.1ที่บอกว่าสามารถเบิกค่าเช่าได้ตามช่วงระยะเวลาที่ไม่สามารถเข้าที่พักของ อปท ได้ โดยไม่ได้รับประโยชน์ตามข้อ 1.2(2) หมายความว่าอย่างไรคะ เพราะ 1.2(2)บอกว่าถ้าใช้สิทธิเบิกค่าเช่าก่อนถูกจัดเข้าที่พัก ไม่ต้องจดที่พักให้ข้าราชการผู้นั้น ตีความไม่ถูกค่ะ

V.I.P. ผู้สนับสนุน
เซียน(GURU)

#2 SpeeDle 09/ก.พ./2018, 04:54:16 PM

ถ้าเขาจัดให้แล้ว เราสละสิทธิ ก็ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านครับ
ส่วนกรณีบ้านพักประจำตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน ถ้า อปท.ไม่ได้จัดที่พักให้เพราะไม่เพียงพอ ก็มีสิทธินำค่าเช่าบ้าน,เช่าซื้อ,เงินกู้ชำระค่าบ้าน มาขอเบิกได้ตลอดระยะเวลาที่ที่พักประจำตำแหน่งนั้นยังไม่เพียงพอ แต่ถ้าเมื่อมีบ้านเพียงพอให้เข้าอยู่แล้ว ก็ต้องจัดให้เข้าอยู่ครับ เพราะตามข้อ 1.2(2) คือให้ไม่ต้องจัดให้อยู่สำหรับคนที่ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อ,เงินกู้ชำระค่าบ้าน ครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#3 Dhananon 19/ก.พ./2018, 03:14:39 PM

กรณีที่ อปท ไม่ได้กำหนดว่าที่พักใดเป็นของหัวหน้าหน่วยงานหรือของข้าราชการทั่วไป หากจำเป็นต้องกำหนด จะกำหนดให้มีแต่ที่พักของข้าราชการทั่วไปโดยไม่ได้กำหนดที่พักของหัวหน้าหน่วยงานได้หรือไม่ แล้วหากที่พักไม่ได้สร้างตามแบบของกรมโยธา สามารถเทียบเคียงกับแบบของกรมโยธาได้หรือไม่

V.I.P. ผู้สนับสนุน
เซียน(GURU)

#4 SpeeDle 19/ก.พ./2018, 09:15:34 PM

กรณีที่ อปท ไม่ได้กำหนดว่าที่พักใดเป็นของหัวหน้าหน่วยงานหรือของข้าราชการทั่วไป หากจำเป็นต้องกำหนด จะกำหนดให้มีแต่ที่พักของข้าราชการทั่วไปโดยไม่ได้กำหนดที่พักของหัวหน้าหน่วยงานได้หรือไม่ แล้วหากที่พักไม่ได้สร้างตามแบบของกรมโยธา สามารถเทียบเคียงกับแบบของกรมโยธาได้หรือไม่
แนะนำให้ทำหนังสือหารือไปยังหน่วยงานกำกับดูแลครับ เพื่อเป็นหลักฐานไว้ยันกับ สตง. ครับ
แต่โดยความคิดส่วนตัว หลักเกณฑ์ดังกล่าว"มิได้บังคับ"ให้ต้องจัดบ้านพักประจำตำแหน่ง  แต่ให้ดูตามความจำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งความประหยัดและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ข้อ 1 ครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#5 Tourlek 09/มิ.ย./2018, 02:06:18 PM

คนที่เสียเปรียบจากเรื่องระเบียบนี้ คือข้าราชการที่บรรจุใหม่ และมีบ้านอยูต่างจังหวัด เงินเดือนก็น้อย ต้องมาเสียค่าเช่าอีก ส่วนข้าราชการที่มีสิทธิ์อยู่บ้านพักของ อปท. บางคนก็มีบ้านอยู่ในพื้นที่ แต่ก็อยู่ที่พักของ อปท.

นี่คืออีกสาเหตุนึงที่ทำให้ข้าราชการที่บรรจุใหม่หาทางย้ายไปพื้นที่อื่นเพื่อให้เกิดสิทธิ์ และไม่มีเหตุผลมากพอที่จะอยู่ในที่ที่ไม่เกิดสิทธิ์