งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: กรมการปกครอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้าฝึกอบรม "หลักสูตรนายอำเภอ"

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 10/ก.พ./2018, 08:40:28 AM
21120 ครั้ง
LINE it!
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้าฝึกอบรม "หลักสูตรนายอำเภอ"ด้วยกรมการปกครองจะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ข้าราชการที่จะได้นำความรู้จากการฝึกอบรม "หลักสูตรนายอำเภอ" ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความชำนาญ เป็นกำลังคนคุณภาพของกรมการปกครอง

กรมการปกครอง จึงจัดให้การฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกำหนดการฝึกอบรม จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 100 คน รวม 200 คน ซึ่งในแต่ละรุ่นประกอบด้วย
  1. ข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง  จำนวนรุ่นละ 95 คน รวม 190 คน
  2. ข้าราชการสังกัดส่วนราชการอื่น   จำนวนรุ่นละ 5 คน รวม 10 คนโดยมีรายละเอียดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ ดังนี้

1. จำนวนที่จะดำเนินการคัดเลือกฯ
   การฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับข้าราชการ สังกัดกรมการปกครอง กำหนดจำนวนที่จะดำเนินการคัดเลือก ดังนี้
   กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบ  จำนวนรุ่นละ 65 คน รวม 130 คน
   กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้มีประสบการณ์ จำนวนรุ่นละ 30 คน รวม 60 คน

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก (เฉพาะข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง)
    ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ณ วันประกาศรับสมัคร (วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561) ดังนี้
        2.1 ปัจจุบันเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการปกครอง และ       
        2.2 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และ
        2.3 ต้องปฏิบัติงานในสังกัดกรมการปกครองติดต่อกันถึงวันประกาศรับสมัครมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
        2.4 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองในสังกัดกรมการปกครอง

3. กำหนดการรับสมัคร
    รับสมัครระหว่างวันที่ 12-22 กุมภาพันธ์ 2561


สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น