งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: เทศบาลตำบลคำตากล้ารับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่ง "สายงานวิชาการ"

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 27/ก.พ./2018, 01:37:23 PM
10974 ครั้ง
LINE it!
ประกาศเทศบาลตำบลคำตากล้า เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ   ด้วย เทศบาลตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ของเทศบาลตำบลคำตากล้า
   ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 81 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลงวันที่  19 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

   1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
      (1) นักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา

   2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
      ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
      (1) มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และ
      (2) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 หรือสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 และตำแหน่งประเภททั่วไป โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
      (3) ได้รับอัตราเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 15,060 บาท

   3. การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
      ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสมัครสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง พร้อมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ตามที่กำหนดได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคำตากล้า ตั้งแต่วันที่ 12-23 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียด
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น