ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น

 
การค้นหาขั้นสูง

450920 กระทู้ ใน 39074 หัวข้อ- โดย 200505 สมาชิก - สมาชิกล่าสุด: piyapai

28 พฤษภาคม 2016, 02:57:47 PM
งานราชการ ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่นท้องถิ่น น่ารู้บทความท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  (อ่าน 31919 ครั้ง)
(คนหลังจอ)
(ผู้ดูแลบอร์ด)
เซียน(GURU)
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 811เว็บไซต์
« เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2009, 12:08:55 AM »

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Department of Local Administration) เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในความรับผิดชอบ คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ โดยการพัฒนาและให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการบริหารงานบุคคล การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติ

ภารกิจหน้าที่ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น แต่เดิมอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (สน.บท.) สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ต่อมาภารกิจในเรื่องดังกล่าวได้เพิ่มพูนมากขึ้นเป็นลำดับ สืบเนื่องมาจากการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเป็นอิสระ สอดคล้องตามเจตนารมณ์และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ดังนั้น เพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของท้องถิ่นเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นที่จะต้องยกฐานะของสำนักให้เป็นส่วนราชการระดับกรม ซึ่งในปี พ.ศ. 2545 สำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

อำนาจและหน้าที่

อำนาจและหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นไปตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

1. ดำเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดทำ ประสาน และบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นและวางระบบในการติดตามและประเมิน ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. ดำเนินการจัดทำ แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. กำหนดแนวทางและจัดทำมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตาม กฎหมายว่าด้วยการบริการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ และการประกอบกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งวางระบบตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7. กำหนดแนวทาง วางระบบ และสร้างตัวชี้วัดเพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน

8. ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

9. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและของกรม

11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ส่วน คือ ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ดังต่อไปนี้ (กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551)


ก. ราชการบริหารส่วนกลาง

1. สำนักงานเลขานุการกรม : Office of the Secretary

2. กองการเจ้าหน้าที่ : Division of Personnel

3. กองคลัง : Division of Finance

4. กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น : Division of Local Legal Affairs

5. กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น : Division of Local Audit

6. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น : Local Information Technology Centre

7. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  : Local Personnel Development Institution

8. สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น : Bureau of Local Finance

9. สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  : Bureau of Local Personnel System Development

10. สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (นโยบายและแผน) : Bureau of Local Administrative Development ( Policy and Planning )


ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (75 จังหวัด) : Provincial Office for Local Administration

ขอบคุณที่มา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และ http://th.wikipedia.org/wiki/
บันทึกการเข้า
tukky14
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #1 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2009, 08:56:05 AM »

เปิดตัวห้องใหม่อีกหนึ่งห้อง...ขอบคุณค่ะ..
บันทึกการเข้า
CiNNaMoN
รองปลัด I.T.
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: หญิง
กระทู้: 270


Feel?good?`?.??.????`??.??.????`???

cinnamoroll_d@windowslive.com
« ตอบ #2 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2009, 07:49:48 PM »

เปิด ตัว ห้อง ใหม่ แหล่ง รวม ข้อ มูล ข่าว สาร และ ความ รู้

ยิน ดี มาก ๆ คะ
บันทึกการเข้า

--ชี วิ ต มั น ต้ อ ง เ ดิ น ต า ม ห า ค ว า ม ฝั น---*
donut-nut
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #3 เมื่อ: 04 กันยายน 2009, 12:59:22 PM »

ข้อมูลดีมากๆ
บันทึกการเข้า
weerachon
รองปลัด I.T.
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 224อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: 19 กันยายน 2009, 10:32:21 PM »

ขอบคุณครับ
บันทึกการเข้า
drhead1
รองหัวหน้าเว็บ
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 74อีเมล์
« ตอบ #5 เมื่อ: 19 กันยายน 2009, 10:53:01 PM »

ดีมากครับ
บันทึกการเข้า
ความสุขที่สุดอยู่ที่ใจ ( * _ * )
เซียน(GURU)
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: หญิง
กระทู้: 746


1 นาทีเพื่อรัก..ทั้งชีวิตเพื่อลืม

nira_mai@hotmail.com
อีเมล์
« ตอบ #6 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2009, 11:15:32 PM »

ขอบคุณนะค่ะที่ให้ความรู้เพิ่มเติม
บันทึกการเข้า

""ปริญญาอะไร..ก็ไม่สู้ปริญญาชีวิต""

""เราจะรู้สึกว่าสิ่งนั้นมีค่า..ก็ต่อเมื่อได้สูญเสียไปแล้ว""
ความสุขที่สุดอยู่ที่ใจ ( * _ * )
เซียน(GURU)
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: หญิง
กระทู้: 746


1 นาทีเพื่อรัก..ทั้งชีวิตเพื่อลืม

nira_mai@hotmail.com
อีเมล์
« ตอบ #7 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2009, 11:16:56 PM »

มีความรู้เกี่ยวกับเจ้าพนักงานธุรการ 2 ของ อบจ. บ้างป่าวค่ะ
แนวข้อสอบนะค่ะ อยากได้บ้าง
บันทึกการเข้า

""ปริญญาอะไร..ก็ไม่สู้ปริญญาชีวิต""

""เราจะรู้สึกว่าสิ่งนั้นมีค่า..ก็ต่อเมื่อได้สูญเสียไปแล้ว""
ความสุขที่สุดอยู่ที่ใจ ( * _ * )
เซียน(GURU)
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: หญิง
กระทู้: 746


1 นาทีเพื่อรัก..ทั้งชีวิตเพื่อลืม

nira_mai@hotmail.com
อีเมล์
« ตอบ #8 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2009, 11:19:23 PM »

อยากได้แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชีด้วยนะค่ะ ใครมีบ้างค่ะ
บันทึกการเข้า

""ปริญญาอะไร..ก็ไม่สู้ปริญญาชีวิต""

""เราจะรู้สึกว่าสิ่งนั้นมีค่า..ก็ต่อเมื่อได้สูญเสียไปแล้ว""
Rutchana
เซียน(GURU)
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 549


อีเมล์
« ตอบ #9 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2009, 08:39:10 AM »

ขอบคุณค่ะสำหรับข้อมูลดีๆ
บันทึกการเข้า
เวลาที่หายไป
เซียน(GURU)
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 795


Long live The King


« ตอบ #10 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2009, 08:49:31 AM »

 :th\ ขอบคุณมากค่ะ..ห้องใหม่แจ้งด้วยนะค่ะ.. M;1
บันทึกการเข้า

เวลา....จะช่วยให้เราเข้าใจอะไรมากขึ้น...และจะช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายและเหมาะสม.. 
"neeny"
เซียน(GURU)
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: หญิง
กระทู้: 714อีเมล์
« ตอบ #11 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2009, 09:27:04 AM »

ขอบคุณค่ะ
บันทึกการเข้า
nuttakan15
รองปลัด I.T.
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: หญิง
กระทู้: 203


83
อีเมล์
« ตอบ #12 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2009, 10:24:34 AM »

ดีมากๆค่ะ ข้อมูลเนื้อหาสาระดีมากขอบคุณจ้า
บันทึกการเข้า
rewat
เจ้้าหน้าที่ใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 9


rewat297@hotmail.com
อีเมล์
« ตอบ #13 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2009, 11:48:36 AM »

ดีมากเลยครับ ขอบคุณ
บันทึกการเข้า
fon23
เจ้้าหน้าที่ใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 6


อีเมล์
« ตอบ #14 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2010, 11:24:50 AM »

ขอแนวข้อสอบ นักวิชาการคลัง 3 ใครมีบ้างขอด้วยนะค่ะ
duenpen.fon@hotmail.com
บันทึกการเข้า
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
พิมพ์
กระโดดไป:  

ข้อสอบ ก.พ.งานราชการหนังสือเตรียมสอบท้องถิ่น 59