งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: อบต.เมืองเดช รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง "สายงานวิชาการ" 3 อัตรา

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 12/มี.ค./2018, 10:17:58 AM
10899 ครั้ง
LINE it!
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ดังนี้
   1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
      1.1 ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
      1.2 ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา            
      1.3  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ    จำนวน 1 อัตรา 
                  
   2. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และคุณสมบัติของผู้สมัคร
      2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.อบต.กำหนด
      2.2  ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ ก.อบต.กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่จะแต่งตั้งในวันรับสมัคร และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในแต่ละตำแหน่ง

   3. การรับสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร
      การสมัครสอบคัดเลือก ผู้ที่จะสมัครสอบคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชกำหนดด้วยตนเองระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2561-  11 เมษายน พ.ศ. 2561 ในวันและเวลาราชการ  ได้ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 4536 1764 โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในวันรับสมัครสอบคัดเลือกตามประกาศนี้


อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น