งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: มีใครขอรับรองบัญชีแล้วบ้าง

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • mp หญิง
  • 45
  • รองหัวหน้าเว็บ
  • อีเมล์
เมื่อ: 12/มี.ค./2018, 02:18:26 PM
684 ครั้ง
LINE it!
สอบถามหน่อยค่ะมีใครที่เป็นข้าราชการแท่งทั่วไปสอบได้แท่งวิชาการแล้วขอรับรองบัญชีแล้วบ้างคะ :wanwan008: :wanwan008:

4 ความคิดเห็น

เจ้าหน้าที่ใหม่

#1 runkung 13/มี.ค./2018, 08:31:34 AM

https://www.facebook.com/Suttipong-Juljarern-238857376272570/

เรียน อสถ.
1.กลุ่มข้าราชการสายทั่วไปดังกล่าว เป็นกลุ่มเดียวกันกับที่มา Thai PBS รายการ "สถานีประชาชน"
2. ได้ชี้แจงในรายการ และชี้แจงนอกรายการให้ทางกลุ่มดังกล่าว ทราบว่า
2.1 การสอบครั้งนี้เป็นการดำเนินการภายใต้คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 8/60 เพื่อแก้ไขปัญการะบบอุปถัมป์ในการสอบแข่งขัน จึงได้มีการกำหนดในประกาศรับสมัครสอบให้ผู้สมัครได้รู้ตั้งแต่ต้น ดังนี้
(1) การรับสมัครสอบจะรับเป็นกลุ่มภาค/เขต
(2) การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นเป็นกลุ่มภาค/เขต ที่สมัครสอบ
(3) การบรรจุจะบรรจุเป็นกลุ่มภาค/เขต เรียงตามลำดับที่สอบำด่ในแต่ละตำแหน่ง
(4) การขอรับรองบัญชี (แต่งตั้งข้ามลำดับ) จะดำเนินการได้เมืาอมีการบรรจุผู้สอบได้ใน อปท.ที่ร้องขอให้สอบ/ขอใช้บัญชี เพราะหากให้มีการนำบัญชีไปแต่งตั้งข้ามลำดับทันที จะถูกผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับแรกๆ ร้อง/ฟ้องว่าเป็นการเอื้อประโยชน์และไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรม
2.2 การสอบครั้งนี้ มีผู้สมัครสอบหลายกลุ่ม ได่แก่
(1) ผู้ที่ยังไม่มีงานทำ/จบการศึกษาใหม่
(2) ลูกจ้งประจำ/พนักงานจ้าง ของ อปท.
(3) ข้าราชการประเภทอื่น (ข้าราชการพลเรือน/ตำรวจ/ทหาร)
(4) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น หากกำหนดสิทธิให้ผู้สมัครกลุ่มใดมากเกินไปหรือแตกต่างจากปลุ่มอื่น ก็จะทำให้ถูกร้อง/ฟ้อง ได่
2.3 ได้แนะนำกลุ่มข้าราชการดังกล่าวเพิ่มเติม ดังนี้
(1) หาก อปท.ที่สังกัดอยู่มีตำแหน่งประเภทวิชาการว่าง อปท.นั้นก็สามารถเปิด "สอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ" ได้ ซึ่งจะมีเฉพาะคนใน อปท. มีสิทธิ์สมัครสอบ และหากสอบได้ก็จะได้รับสิทธิตามที่ต้องการทุกอย่าง คือ ได้รับการแต่งตั้งใน อปท. เดิม เงินเดือนต่อเนื่อง อายุรสชการต่อเนื่อง สิทธิประโยชน์ต่างๆ ต่อเนื่อง
(2) อยู่ในตำแหน่งเดิมต่อไป และไปสอบเป็นตำแหน่งบริหาร ซึ่งจะทำให้มีสถานะและความก้าวหน้าดีกว่าเดิม
(3) การขอรับรองบัญชีจะดำเนินการได้เมื่อไม่มี อปท.ที่ร้องขอ/ขอใช้บัญชีแล้ว
โดยกลุ่มข้าราชการดังกล่าว มีความเข้าใจและพอใจในการดำเนินการดังกล่าว ครับ
ได้มอบหนังสือที่มีข้อความดังกล่าวให้กลุ่มข้าราชการดังกล่าวด้วย เพื่อทำความเข้าใจด้วย ครับ
สำหรับหลักเกณฑ์แนวทางการรับรองบัญชี ได้แจ้งแล้วตามหนังสือที่ มท 0809.3/ว.1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 ครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#2 konisan 13/มี.ค./2018, 01:01:06 PM

https://www.facebook.com/Suttipong-Juljarern-238857376272570/

เรียน อสถ.
1.กลุ่มข้าราชการสายทั่วไปดังกล่าว เป็นกลุ่มเดียวกันกับที่มา Thai PBS รายการ "สถานีประชาชน"
2. ได้ชี้แจงในรายการ และชี้แจงนอกรายการให้ทางกลุ่มดังกล่าว ทราบว่า
2.1 การสอบครั้งนี้เป็นการดำเนินการภายใต้คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 8/60 เพื่อแก้ไขปัญการะบบอุปถัมป์ในการสอบแข่งขัน จึงได้มีการกำหนดในประกาศรับสมัครสอบให้ผู้สมัครได้รู้ตั้งแต่ต้น ดังนี้
(1) การรับสมัครสอบจะรับเป็นกลุ่มภาค/เขต
(2) การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นเป็นกลุ่มภาค/เขต ที่สมัครสอบ
(3) การบรรจุจะบรรจุเป็นกลุ่มภาค/เขต เรียงตามลำดับที่สอบำด่ในแต่ละตำแหน่ง
(4) การขอรับรองบัญชี (แต่งตั้งข้ามลำดับ) จะดำเนินการได้เมืาอมีการบรรจุผู้สอบได้ใน อปท.ที่ร้องขอให้สอบ/ขอใช้บัญชี เพราะหากให้มีการนำบัญชีไปแต่งตั้งข้ามลำดับทันที จะถูกผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับแรกๆ ร้อง/ฟ้องว่าเป็นการเอื้อประโยชน์และไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรม
2.2 การสอบครั้งนี้ มีผู้สมัครสอบหลายกลุ่ม ได่แก่
(1) ผู้ที่ยังไม่มีงานทำ/จบการศึกษาใหม่
(2) ลูกจ้งประจำ/พนักงานจ้าง ของ อปท.
(3) ข้าราชการประเภทอื่น (ข้าราชการพลเรือน/ตำรวจ/ทหาร)
(4) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น หากกำหนดสิทธิให้ผู้สมัครกลุ่มใดมากเกินไปหรือแตกต่างจากปลุ่มอื่น ก็จะทำให้ถูกร้อง/ฟ้อง ได่
2.3 ได้แนะนำกลุ่มข้าราชการดังกล่าวเพิ่มเติม ดังนี้
(1) หาก อปท.ที่สังกัดอยู่มีตำแหน่งประเภทวิชาการว่าง อปท.นั้นก็สามารถเปิด "สอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ" ได้ ซึ่งจะมีเฉพาะคนใน อปท. มีสิทธิ์สมัครสอบ และหากสอบได้ก็จะได้รับสิทธิตามที่ต้องการทุกอย่าง คือ ได้รับการแต่งตั้งใน อปท. เดิม เงินเดือนต่อเนื่อง อายุรสชการต่อเนื่อง สิทธิประโยชน์ต่างๆ ต่อเนื่อง
(2) อยู่ในตำแหน่งเดิมต่อไป และไปสอบเป็นตำแหน่งบริหาร ซึ่งจะทำให้มีสถานะและความก้าวหน้าดีกว่าเดิม
(3) การขอรับรองบัญชีจะดำเนินการได้เมื่อไม่มี อปท.ที่ร้องขอ/ขอใช้บัญชีแล้ว
โดยกลุ่มข้าราชการดังกล่าว มีความเข้าใจและพอใจในการดำเนินการดังกล่าว ครับ
ได้มอบหนังสือที่มีข้อความดังกล่าวให้กลุ่มข้าราชการดังกล่าวด้วย เพื่อทำความเข้าใจด้วย ครับ
สำหรับหลักเกณฑ์แนวทางการรับรองบัญชี ได้แจ้งแล้วตามหนังสือที่ มท 0809.3/ว.1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 ครับ
ถ้าในประกาศ ข้อ 11.4 เกี่ยวกับการรับรองบัญชี ได้วางหลักเกณฑ์การได้รับเงินเดือนให้ชัดเจนเหมือนข้อ 11.3 พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีเงินเดือนสูงกว่าที่ประกาศคงไม่ไปสมัครสอบให้เสียเวลา ปัญหาก็จะไม่มี ซ้ำคนอื่นที่ไม่ได้เป็นข้าราชการหาว่าไปแย่งที่นั่งทำให้เขาเสียสิทธิ์ในการบรรจุ ข้าราชการบางคนทำงานมาหลายปีจนถึงระดับชำนาญงานเงินเดือนถึงสองหมื่นหรือมากกว่านั้นก็มีแล้วจู่จู่จะให้กลับไปรับเงินเดือนหมื่นห้าพันบาทถามว่าความเจริญก้าวหน้าในระบบแท่งอยู่ตรงไหน ประเด็นนี้ถือว่า สถ.ประกาศไม่ชัดเจน

เจ้าหน้าที่ใหม่

#3 runkung 13/มี.ค./2018, 02:25:46 PM

https://youtu.be/sP4NUuRjLoQ

ท่าน ผอ.ชนินทร์ ตอบคำถามต่อ ขรก.ขอรับรองบัญชี

รองปลัด I.T.

#4 romenzo-1966 16/มี.ค./2018, 11:34:43 AM

จริงๆในประกาศรับสมัคร ในข้อ 11.4 ชัดเจนอยู่แล้ว ว่าข้าราชการท้องถิ่น คนใดที่จะขอรับรองบัญชี กรณีหน่วยงาน อปท ต้นสังกัด  มีตำแหน่งว่างอยู่ภายหลังการประกาศรับสมัครสอบ และเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้ร้องขอให้กรมเปิดสอบ  สามารถรับรองบัญชีได้ โดยไม่ต้องเรียงลำดับ  ในประกาศรับสมัครระบุชัดเจน ขรก ท้องถิ่น สายทั่วไป อ่านประกาศรับสมัครเห็น ข้อ 11.4 เขาก็ควักเงินเสียค่าสมัครครับ เพราะไม่ได้ห้าม (ถ้าระบุว่า ห้ามข้าราชการท้องถิ่น สมัครสอบ คงไม่มีใครสมัคร ให้เสียเงินฟรีๆครับ) และถ้าจะบอกว่าเป็นการข้ามหัว คนที่ไม่ได้เป็นข้าราชการท้องถิ่นเสียเปรียบ เป็นการแย่งตำแหน่ง ก็อยากจะบอกว่ามันคนละส่วนกัน เพราะเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้รายงานขอให้กรมเปิดสอบ ถ้าจะบอกว่าการรับสมัครสอบครั้งนี้เป็นคำสั่ง คสช เรื่องขจัดระบบอุปถัมภ์  ก็ต้องระบุ ห้าม ข้าราชการทุกประเภท มาสมัครสอบ ให้การสอบครั้งนี้เป็นคนรุ่นใหม่ทั้งหมด เป็นข้าราชการน้ำดี ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการมาก่อน แบบนี้จบเรื่องมั้ย .....................................................................ก่อนหน้านี้ที่กรม สถ จะมาเปิดสอบส่วนกลาง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง(ย้ำๆๆว่าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง) ของ ก. จังหวัดต่างๆ  อปท.ต่างๆ ที่ผ่านมา หลังจากประกาศผลสอบ และบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการตามตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร ไปแล้วนั้น บัญชีที่เหลือ(มีระยะเวลา 2 ปี)  หากผู้ขึ้นบัญชีท่านใด เป็นข้าราชการท้องถิ่น ที่ต้นสังกัด(อปท) มีตำแหน่งว่างอยู่ สามารถขอหนังสือรับรองบัญชีมาได้(มีหนังสือ ระเบียบ ยืนยัน ถ้ายังไม่มีคำสั่งยกเลิกหนังสือระเบียบนั้นๆ ในการสอบแข่งขันปี60 คุณต้องให้สิทธิ์และความเป็นธรรมกับ ขรก ท้องถิ่น สายทั่วไป ในการใช้ประโยชน์เพื่อเปลี่ยนสายงาน ตามข้อ 11.4 ในเจตนาของประกาศรับสมัครด้วยครับ ) และคนเหล่านี้ก็ยังทำงานเจริญเติบโตในหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่องด้วย