งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: มีใครขอรับรองบัญชีแล้วบ้าง

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • mp หญิง
  • 51
  • รองหัวหน้าเว็บ
  • อีเมล์
เมื่อ: 12/มี.ค./2018, 02:18:26 PM
2638 ครั้ง
LINE it!
สอบถามหน่อยค่ะมีใครที่เป็นข้าราชการแท่งทั่วไปสอบได้แท่งวิชาการแล้วขอรับรองบัญชีแล้วบ้างคะ :wanwan008: :wanwan008:

9 ความคิดเห็น

รองหัวหน้าเว็บ

#1 runkung 13/มี.ค./2018, 08:31:34 AM

https://www.facebook.com/Suttipong-Juljarern-238857376272570/

เรียน อสถ.
1.กลุ่มข้าราชการสายทั่วไปดังกล่าว เป็นกลุ่มเดียวกันกับที่มา Thai PBS รายการ "สถานีประชาชน"
2. ได้ชี้แจงในรายการ และชี้แจงนอกรายการให้ทางกลุ่มดังกล่าว ทราบว่า
2.1 การสอบครั้งนี้เป็นการดำเนินการภายใต้คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 8/60 เพื่อแก้ไขปัญการะบบอุปถัมป์ในการสอบแข่งขัน จึงได้มีการกำหนดในประกาศรับสมัครสอบให้ผู้สมัครได้รู้ตั้งแต่ต้น ดังนี้
(1) การรับสมัครสอบจะรับเป็นกลุ่มภาค/เขต
(2) การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นเป็นกลุ่มภาค/เขต ที่สมัครสอบ
(3) การบรรจุจะบรรจุเป็นกลุ่มภาค/เขต เรียงตามลำดับที่สอบำด่ในแต่ละตำแหน่ง
(4) การขอรับรองบัญชี (แต่งตั้งข้ามลำดับ) จะดำเนินการได้เมืาอมีการบรรจุผู้สอบได้ใน อปท.ที่ร้องขอให้สอบ/ขอใช้บัญชี เพราะหากให้มีการนำบัญชีไปแต่งตั้งข้ามลำดับทันที จะถูกผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับแรกๆ ร้อง/ฟ้องว่าเป็นการเอื้อประโยชน์และไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรม
2.2 การสอบครั้งนี้ มีผู้สมัครสอบหลายกลุ่ม ได่แก่
(1) ผู้ที่ยังไม่มีงานทำ/จบการศึกษาใหม่
(2) ลูกจ้งประจำ/พนักงานจ้าง ของ อปท.
(3) ข้าราชการประเภทอื่น (ข้าราชการพลเรือน/ตำรวจ/ทหาร)
(4) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น หากกำหนดสิทธิให้ผู้สมัครกลุ่มใดมากเกินไปหรือแตกต่างจากปลุ่มอื่น ก็จะทำให้ถูกร้อง/ฟ้อง ได่
2.3 ได้แนะนำกลุ่มข้าราชการดังกล่าวเพิ่มเติม ดังนี้
(1) หาก อปท.ที่สังกัดอยู่มีตำแหน่งประเภทวิชาการว่าง อปท.นั้นก็สามารถเปิด "สอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ" ได้ ซึ่งจะมีเฉพาะคนใน อปท. มีสิทธิ์สมัครสอบ และหากสอบได้ก็จะได้รับสิทธิตามที่ต้องการทุกอย่าง คือ ได้รับการแต่งตั้งใน อปท. เดิม เงินเดือนต่อเนื่อง อายุรสชการต่อเนื่อง สิทธิประโยชน์ต่างๆ ต่อเนื่อง
(2) อยู่ในตำแหน่งเดิมต่อไป และไปสอบเป็นตำแหน่งบริหาร ซึ่งจะทำให้มีสถานะและความก้าวหน้าดีกว่าเดิม
(3) การขอรับรองบัญชีจะดำเนินการได้เมื่อไม่มี อปท.ที่ร้องขอ/ขอใช้บัญชีแล้ว
โดยกลุ่มข้าราชการดังกล่าว มีความเข้าใจและพอใจในการดำเนินการดังกล่าว ครับ
ได้มอบหนังสือที่มีข้อความดังกล่าวให้กลุ่มข้าราชการดังกล่าวด้วย เพื่อทำความเข้าใจด้วย ครับ
สำหรับหลักเกณฑ์แนวทางการรับรองบัญชี ได้แจ้งแล้วตามหนังสือที่ มท 0809.3/ว.1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 ครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#2 konisan 13/มี.ค./2018, 01:01:06 PM

https://www.facebook.com/Suttipong-Juljarern-238857376272570/

เรียน อสถ.
1.กลุ่มข้าราชการสายทั่วไปดังกล่าว เป็นกลุ่มเดียวกันกับที่มา Thai PBS รายการ "สถานีประชาชน"
2. ได้ชี้แจงในรายการ และชี้แจงนอกรายการให้ทางกลุ่มดังกล่าว ทราบว่า
2.1 การสอบครั้งนี้เป็นการดำเนินการภายใต้คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 8/60 เพื่อแก้ไขปัญการะบบอุปถัมป์ในการสอบแข่งขัน จึงได้มีการกำหนดในประกาศรับสมัครสอบให้ผู้สมัครได้รู้ตั้งแต่ต้น ดังนี้
(1) การรับสมัครสอบจะรับเป็นกลุ่มภาค/เขต
(2) การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นเป็นกลุ่มภาค/เขต ที่สมัครสอบ
(3) การบรรจุจะบรรจุเป็นกลุ่มภาค/เขต เรียงตามลำดับที่สอบำด่ในแต่ละตำแหน่ง
(4) การขอรับรองบัญชี (แต่งตั้งข้ามลำดับ) จะดำเนินการได้เมืาอมีการบรรจุผู้สอบได้ใน อปท.ที่ร้องขอให้สอบ/ขอใช้บัญชี เพราะหากให้มีการนำบัญชีไปแต่งตั้งข้ามลำดับทันที จะถูกผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับแรกๆ ร้อง/ฟ้องว่าเป็นการเอื้อประโยชน์และไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรม
2.2 การสอบครั้งนี้ มีผู้สมัครสอบหลายกลุ่ม ได่แก่
(1) ผู้ที่ยังไม่มีงานทำ/จบการศึกษาใหม่
(2) ลูกจ้งประจำ/พนักงานจ้าง ของ อปท.
(3) ข้าราชการประเภทอื่น (ข้าราชการพลเรือน/ตำรวจ/ทหาร)
(4) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น หากกำหนดสิทธิให้ผู้สมัครกลุ่มใดมากเกินไปหรือแตกต่างจากปลุ่มอื่น ก็จะทำให้ถูกร้อง/ฟ้อง ได่
2.3 ได้แนะนำกลุ่มข้าราชการดังกล่าวเพิ่มเติม ดังนี้
(1) หาก อปท.ที่สังกัดอยู่มีตำแหน่งประเภทวิชาการว่าง อปท.นั้นก็สามารถเปิด "สอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ" ได้ ซึ่งจะมีเฉพาะคนใน อปท. มีสิทธิ์สมัครสอบ และหากสอบได้ก็จะได้รับสิทธิตามที่ต้องการทุกอย่าง คือ ได้รับการแต่งตั้งใน อปท. เดิม เงินเดือนต่อเนื่อง อายุรสชการต่อเนื่อง สิทธิประโยชน์ต่างๆ ต่อเนื่อง
(2) อยู่ในตำแหน่งเดิมต่อไป และไปสอบเป็นตำแหน่งบริหาร ซึ่งจะทำให้มีสถานะและความก้าวหน้าดีกว่าเดิม
(3) การขอรับรองบัญชีจะดำเนินการได้เมื่อไม่มี อปท.ที่ร้องขอ/ขอใช้บัญชีแล้ว
โดยกลุ่มข้าราชการดังกล่าว มีความเข้าใจและพอใจในการดำเนินการดังกล่าว ครับ
ได้มอบหนังสือที่มีข้อความดังกล่าวให้กลุ่มข้าราชการดังกล่าวด้วย เพื่อทำความเข้าใจด้วย ครับ
สำหรับหลักเกณฑ์แนวทางการรับรองบัญชี ได้แจ้งแล้วตามหนังสือที่ มท 0809.3/ว.1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 ครับ
ถ้าในประกาศ ข้อ 11.4 เกี่ยวกับการรับรองบัญชี ได้วางหลักเกณฑ์การได้รับเงินเดือนให้ชัดเจนเหมือนข้อ 11.3 พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีเงินเดือนสูงกว่าที่ประกาศคงไม่ไปสมัครสอบให้เสียเวลา ปัญหาก็จะไม่มี ซ้ำคนอื่นที่ไม่ได้เป็นข้าราชการหาว่าไปแย่งที่นั่งทำให้เขาเสียสิทธิ์ในการบรรจุ ข้าราชการบางคนทำงานมาหลายปีจนถึงระดับชำนาญงานเงินเดือนถึงสองหมื่นหรือมากกว่านั้นก็มีแล้วจู่จู่จะให้กลับไปรับเงินเดือนหมื่นห้าพันบาทถามว่าความเจริญก้าวหน้าในระบบแท่งอยู่ตรงไหน ประเด็นนี้ถือว่า สถ.ประกาศไม่ชัดเจน

รองหัวหน้าเว็บ

#3 runkung 13/มี.ค./2018, 02:25:46 PM

https://youtu.be/sP4NUuRjLoQ

ท่าน ผอ.ชนินทร์ ตอบคำถามต่อ ขรก.ขอรับรองบัญชี

รองปลัด I.T.

#4 romenzo-1966 16/มี.ค./2018, 11:34:43 AM

จริงๆในประกาศรับสมัคร ในข้อ 11.4 ชัดเจนอยู่แล้ว ว่าข้าราชการท้องถิ่น คนใดที่จะขอรับรองบัญชี กรณีหน่วยงาน อปท ต้นสังกัด  มีตำแหน่งว่างอยู่ภายหลังการประกาศรับสมัครสอบ และเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้ร้องขอให้กรมเปิดสอบ  สามารถรับรองบัญชีได้ โดยไม่ต้องเรียงลำดับ  ในประกาศรับสมัครระบุชัดเจน ขรก ท้องถิ่น สายทั่วไป อ่านประกาศรับสมัครเห็น ข้อ 11.4 เขาก็ควักเงินเสียค่าสมัครครับ เพราะไม่ได้ห้าม (ถ้าระบุว่า ห้ามข้าราชการท้องถิ่น สมัครสอบ คงไม่มีใครสมัคร ให้เสียเงินฟรีๆครับ) และถ้าจะบอกว่าเป็นการข้ามหัว คนที่ไม่ได้เป็นข้าราชการท้องถิ่นเสียเปรียบ เป็นการแย่งตำแหน่ง ก็อยากจะบอกว่ามันคนละส่วนกัน เพราะเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้รายงานขอให้กรมเปิดสอบ ถ้าจะบอกว่าการรับสมัครสอบครั้งนี้เป็นคำสั่ง คสช เรื่องขจัดระบบอุปถัมภ์  ก็ต้องระบุ ห้าม ข้าราชการทุกประเภท มาสมัครสอบ ให้การสอบครั้งนี้เป็นคนรุ่นใหม่ทั้งหมด เป็นข้าราชการน้ำดี ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการมาก่อน แบบนี้จบเรื่องมั้ย .....................................................................ก่อนหน้านี้ที่กรม สถ จะมาเปิดสอบส่วนกลาง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง(ย้ำๆๆว่าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง) ของ ก. จังหวัดต่างๆ  อปท.ต่างๆ ที่ผ่านมา หลังจากประกาศผลสอบ และบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการตามตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร ไปแล้วนั้น บัญชีที่เหลือ(มีระยะเวลา 2 ปี)  หากผู้ขึ้นบัญชีท่านใด เป็นข้าราชการท้องถิ่น ที่ต้นสังกัด(อปท) มีตำแหน่งว่างอยู่ สามารถขอหนังสือรับรองบัญชีมาได้(มีหนังสือ ระเบียบ ยืนยัน ถ้ายังไม่มีคำสั่งยกเลิกหนังสือระเบียบนั้นๆ ในการสอบแข่งขันปี60 คุณต้องให้สิทธิ์และความเป็นธรรมกับ ขรก ท้องถิ่น สายทั่วไป ในการใช้ประโยชน์เพื่อเปลี่ยนสายงาน ตามข้อ 11.4 ในเจตนาของประกาศรับสมัครด้วยครับ ) และคนเหล่านี้ก็ยังทำงานเจริญเติบโตในหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่องด้วย

รองปลัด I.T.

#5 sala.p 28/มี.ค./2018, 02:28:48 PM

รอติดตามข่าวสารนะครับ ถ้ามีใครที่ดำเนินการหลังเรียกบรรจุรอบ3แล้วบ้างส่งข่าวหน่อยนะครับ  ใครมีหนังสือมท 0809.3/ว.1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 ตัวนี้ขอด้วยครับ  ขอบคุณล่วงหน้าครับ

รองหัวหน้าเว็บ

#6 runkung 29/มี.ค./2018, 11:07:25 AM

รอติดตามข่าวสารนะครับ ถ้ามีใครที่ดำเนินการหลังเรียกบรรจุรอบ3แล้วบ้างส่งข่าวหน่อยนะครับ  ใครมีหนังสือมท 0809.3/ว.1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 ตัวนี้ขอด้วยครับ  ขอบคุณล่วงหน้าครับ

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2018/1/19348_1_1515130402047.pdf?time=1522296373232

รองหัวหน้าเว็บ

#7 jari27 20/เม.ย./2018, 11:34:59 AM

เห็นข่าวกรณีของ 8 อบต.แม่ฮ่องสอน ถูกเพิกถอนบัญชีแล้ว จะเปิดให้รับรองบัญชีได้   เขาก็เป็นการสอบแข่งขันเหมือนกันนี่ครับ ในประกาศของ อบต.เขาก็ไม่ได้ระบุว่าให้รับรองบัญชีได้ แล้วทำไมเขาจึงจะให้รับรองได้ล่ะครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#8 ต่อพงศ์ 21/เม.ย./2018, 10:44:39 AM


(1) หาก อปท.ที่สังกัดอยู่มีตำแหน่งประเภทวิชาการว่าง อปท.นั้นก็สามารถเปิด "สอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ" ได้ ซึ่งจะมีเฉพาะคนใน อปท. มีสิทธิ์สมัครสอบ และหากสอบได้ก็จะได้รับสิทธิตามที่ต้องการทุกอย่าง คือ ได้รับการแต่งตั้งใน อปท. เดิม เงินเดือนต่อเนื่อง อายุรสชการต่อเนื่อง สิทธิประโยชน์ต่างๆ ต่อเนื่อง


(4) การขอรับรองบัญชี (แต่งตั้งข้ามลำดับ) จะดำเนินการได้เมืาอมีการบรรจุผู้สอบได้ใน อปท.ที่ร้องขอให้สอบ/ขอใช้บัญชี เพราะหากให้มีการนำบัญชีไปแต่งตั้งข้ามลำดับทันที จะถูกผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับแรกๆ ร้อง/ฟ้องว่าเป็นการเอื้อประโยชน์และไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรม

ประเด็นคือ เอาการเปลี่ยนสายงานมาเป็นเครื่องมือในการจำกัดสิทธิคนที่สอบขึ้นบัญชีได้รึเปล่า ?   

อย่าง สมมุติ A สอบขึ้นบัญชี นักวิฯ ได้ลำดับที่ 1  แต่ ทาง อบจ. ก ข ค ไม่ส่งคำร้องของตำแหน่งนักวิฯ ไป เพื่อจะใช้วิธี สอบเปลี่ยนสายงานโดยเอาจาก เจ้าหน้าที่รัฐที่ทำงานก่อน คำถามคือ แล้ว A จะสอบติดลำดับต้นๆ มันก้ไม่มีความหมาย เพราะมันใช้วิธีทำให้ ลำดับคนที่สอบได้มันไม่สามารถที่จะถูกเอาไปใช้ได้ตามที่มันควรจะเป็น ถูกมั้ย  คือถ้าจะใช้วิธีรับรองบัญชี มันต้องใช้กรณี ไม่มีึคนอื่นในบัญชีแล้ว และ อายุบัญชียังไม่ถึงสองด้วย ถึงจะใช้กรณีสอบเปลียนสายงานได้ เพราะไม่มีคนแล้วถึงจะเป็นธรรมและแฟร์กับคนที่สอบได้

เจ้าหน้าที่ใหม่

#9 Aekaraj 23/เม.ย./2018, 11:09:19 AM

การเปลี่ยนสายงานจากบัญชีสอบแข่งขันนั้น  ตามประกาศสอบแข่งขันของ กสถ.ในข้อ 11.4 นั้นไม่ได้ระบุหรือบังคับเรื่องอัตราเงินเดือนในการย้ายตามกรณีดังกล่าวว่าให้ไปรับตามประกาศเหมือนการรับโอนข้อ 11.3 และคำสั่งต่างๆ ที่กรมส่งมาให้เป็นแนวทางตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0809.3/ว9 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 ท่านลองดูตัวอย่าง คำสั่งรับโอน(เฉพาะอายุราชการ) ในหน้าที่ 12  (คำสั่งรับโอนนั้น อาศัยอำนาจตามมาตราฯ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น " และข้อ 23 ของประกาศคณะกรรมการกลางฯ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ") ส่วนคำสั่งย้าย เป็นไปตามข้อ 25 ของประกาศคณะกรรมการกลางฯ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560   แล้วดูหมายเหตุ กรณีการย้าย(หมายเหตุที่3) ลองดูเทียบกันนะครับ เรื่องอัตราเงินเดือน เพราะอำนาจในการแต่งตั้งให้ได้รับที่เงินเดือนเท่าใด ต้องเป็นไปตามประกาศ มาตรฐานของ ก กลาง "บรรดาประกาศ หรือหนังสือสั่งการอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน "คำสั่งต่างๆเขาไม่ได้อ้างอำนาจตามข้อ 11.3 หรือ 11.4 ของประกาศสอบแข่งขันฯนะครับ ทุกท่านลองวิเคาระห์ดูเองได้ครับ        ส่วนข้อ 11.3 สำหรับผู้ที่สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นจะรับโอนเฉพาะอายุราชการ โดยจะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ในระดับและเงินเดือนตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครเท่านั้น  ซึ่งข้อ 11.3 ของประกาศรับสมัครสอบฯ ออกตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560 หมวดที่ 6 การใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อการบรรจุแต่งตั้ง ข้อที่ 23 การใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้กรณีการรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งเป็นข้าราชการประเภทอื่น หรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน (เงินเดือนตามประกาศรับสมัครและโอนอายุราชการ) ผมว่าคำว่า "อื่น" หายไปจากข้อ 11.3 ในประโยคสำหรับผู้ที่สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น.....(อื่น) ในตัวประกาศรับสมัคร ทำให้เกิดความสับสน