งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ((FREE))แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชา คอมพิวเตอร์

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • lumsum999
  • 15
  • เจ้าหน้าที่ใหม่
  • อีเมล์
เมื่อ: 15/มี.ค./2018, 09:54:10 AM
1066 ครั้ง
LINE it!
((FREE))แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วิชา คอมพิวเตอร์

1.ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) ย่อมาจากอะไร
ก. Internet System Integrated
ข. Internet System  Provider
ค. Internet Service Provider
ง. Internet Service Integrated
ตอบ   ค. Internet Service Provider

2.Alt+F4  คือเมนูลัดในข้อใด
ก. ปิดโปรแกรมที่ใช้งานอยู่
ข. เปิดใช้งานแถบพรีวิว
ค. สร้างโฟลเดอร์ใหม่
ง. การปิดเอกสารที่เปิดอยู่ภายในแอพพลิเคชันที่สนับสนุนการเปิดเอกสารได้หลายไฟล์ภายในโปรแกรม
ตอบ   ก. ปิดโปรแกรมที่ใช้งานอยู่

3.Encoding หมายถึงอะไร
ก. กระบวนการย้อนกลับในการแปลงข้อมูลที่ได้รับมา ให้เป็นสารสนเทศที่ผู้รับสามารถเข้าใจได้
ข. กระบวนการที่ผู้ให้ข้อมูลทำการแปลงสารสนเทศให้กลายเป็นข้อมูลที่จะถูกส่งไปยังผู้รับ
ค. กระบวนการที่ผู้ให้ข้อมูลทำการแปลงสารสนเทศให้กลายเป็นข้อมูล ให้เป็นข้อมูลที่ผู้รับสามารถเข้าใจได้
ง. กระบวนการย้อนกลับในการแปลงข้อมูลที่ได้รับมา ให้เป็นข้อมูลที่ผู้รับสามารถเข้าใจได้
ตอบ   ข. กระบวนการที่ผู้ให้ข้อมูลทำการแปลงสารสนเทศให้กลายเป็นข้อมูล ที่จะถูกส่งไปยังผู้รับ

4.เครื่องหมายดำเนินการเปรียบเทียบ
ก. !=
ข. *
ค. &&
ง. =
ตอบ   ง.  =

5. ฟังก์ชันการค้นหาข้อมูลจากคอลัมภ์แรก  คืออะไร
ก. HLOOKUP
ข. VLOOKUP
ค. OFFSET
ง. MATCH
ตอบ   ข. VLOOKUP

6. Chart Pie of Pie
ก. แผนภูมิวงกลม
ข. แผนภูมิเส้น
ค. แผนภูมิแท่ง
ง. แผนภูมิพื้นที่
ตอบ   ก.แผนภูมิวงกลม

7. ขั้นตอนการค้นหาและแทนที่คำ Find เลขหนึ่งอารบิก Replace เลขหนึ่งไทย
1.ที่ marcro name ตั้งชื่อ marcro แล้วกดปุ่ม create
2.เปิดเอกสาร word ขึ้นมา แล้วไปที่ เมนู tool->marcro->marcros
3.ปิดหน้าต่าง code เวลาจะใช้งานก็เรียกใช้ marcro ไปที่ เมนู tool->marcro->marcros… แล้วเลือก
marcro ที่จะใช้ กดปุ่ม Run
4.ก๊อปปี้ code ไปวางในระหว่าง Sub และ Endsub

ก. 3, 2, 1,4
ข. 2, 1, 3, 4
ค. 4, 2. 1, 3
ง. 2, 1 ,4, 3
ตอบ   ง. 2, 1 ,4, 3

8. การใส่เสียงให้กับ Presentation
ก. Setting sound card option
ข. Loop Until Next Sound
ค. Placing the microphone
ง. Editing Sound
ตอบ   ข. Loop Until Next Sound

9. ต้องการพิมพ์ สูตร X บาร์
ก. Encoding
ข. PivotTable
ค. Equation
ง. Presentation
ตอบ   ค. Equation

10. จดหมายส่งไปแล้วถูกตีกลับคือ
ก. Junk
ข. Inbox
ค. Drafts
ง. Delete
ตอบ   ก. Junk

กล่อง Inbox                 คือ กล่องจัดเก็บจดหมายเข้า
กล่อง Junk Mail          คือ กล่องจัดเก็บจดหมายที่ไม่ต้องรับ
กล่อง Sent Message   คือ กล่องจัดเก็บจดหมายที่ส่งออกไป
กล่อง Drafts                คือ กล่องจัดเก็บจดหมายที่ยังเขียนไม่เสร็จและยังไม่ได้ถูกส่งออกไป
กล่อง Trash                 คือ กล่องจัดเก็บจดหมายที่ถูกลบออกไปจากกล่องอื่นๆ

11. ในช่อง To: ถ้าต้องการส่ง E-mail ให้กับ 3 คน จะใช้เครื่องหมายอะไรคั่นระหว่าง E-mail
ก. Comma
ข. Full Stop
ค. Colon
ง. Semicolon
ตอบ   ก. Comma

12.ขั้นตอนการใส่ท้ายกระดาษทุกหน้า
ก. Footer
ข. Header
ค. Margin
ง. Picture
ตอบ   ก. Footer

0 ความคิดเห็น