งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: เทศบาลนครสุราษฎร์ฯรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่ง "สายงานวิชาการ"

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 20/มี.ค./2018, 11:03:10 AM
8377 ครั้ง
LINE it!
ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป
ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
   ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
   อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 10 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560 ประกอบกับ ข้อ 80 , ข้อ 81  ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 34 ) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

           1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
                      1.1 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ      จำนวน 1 อัตรา
                      1.2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ      จำนวน 1 อัตรา
                      1.3 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ      จำนวน 1 อัตรา
                      1.4 ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ   จำนวน 1 อัตรา


           2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
                      ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นพนักงานเทศบาลและมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบท้ายประกาศนี้ในวันรับสมัครสอบคัดเลือก ภาคผนวก ก

           3. การสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
                      ผู้ที่จะสมัครสอบคัดเลือกฯ ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารต่างๆ ตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯกำหนด ด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียด

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น