งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: มหาดไทย แจ้ง อปท. "จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน"

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 20/มี.ค./2018, 03:28:20 PM
22451 ครั้ง
LINE it!
ด่วนที่สุด! กระทรวงมหาดไทย แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน"กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1535 เรื่องการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วว่าเพื่อให้การดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชนที่ได้จากการทำงานของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และหมู่บ้าน/ชุมชน ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งอื่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนดังกล่าว โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89
รายละเอียด
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น