งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: เทศบาลนครนครสวรรค์ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่ง"สายงานวิชาการ"

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 21/มี.ค./2018, 10:22:58 AM
7191 ครั้ง
LINE it!
ประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติที่เริ่มต้นจากตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
            ด้วยเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติที่เริ่มต้นจากตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ของเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
            อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ.2557 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 จึงประกาศสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล สายงานผู้ปฏิบัติที่เริ่มต้นจากตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้

            1.   ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
            ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติการ    จำนวน 1 อัตรา

            2.   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
            ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็นพนักงานเทศบาลและเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติ แนบท้ายประกาศรับสมัครนี้ในวันรับสมัคร (ภาคผนวก ก)

            3.   การสมัครสอบคัดเลือก และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
            ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ต้องยื่นใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ด้วยตนเอง ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครสวรรค์  ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการอัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น