งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: อบต.หนองเหียง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่ง"สายงานวิชาการ"

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 26/มี.ค./2018, 11:35:59 AM
6586 ครั้ง
LINE it!
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

   


   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
   อาศัยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชลบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2557 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

   1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
      1.1 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    จำนวน 1 อัตรา
           เลขที่ตำแหน่ง 08-3-01-3102-001

   2. รายละเอียดตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกฯ
      2.1 พนักงานส่วนตำบลซึ่งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 และตำแหน่งประเภททั่วไป โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และ
      2.2 มีคุณสมบัติการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.อบต.กำหนด รายละเอียดของตำแหน่งและคุณสมบัติของผู้สมัคร (ตามเอกสารแนบท้าย ผนวก ก.)
และ
      2.3 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 15,060 บาท

   3. การรับสมัครสอบคัดเลือก
      ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัคร (ตามเอกสารแนบท้าย ภาคผนวก ข.) และเอกสารต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ กำหนด ด้วยตนเองได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 0-3816-4041 ต่อ 15 ตั้งแต่วันที่ 16-30 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ


แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26/มี.ค./2018, 11:38:14 AM โดย ส.เสือ™
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น