งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: กระทรวงมหาดไทย เปิดคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง "นายอำเภอ 119 อัตรา"

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 04/เม.ย./2018, 03:24:00 PM
37825 ครั้ง
LINE it!
กระทรวงมหาดไทย เปิดคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง "นายอำเภอ จำนวน 119 อัตรา"กระทรวงมหาดไทย โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการผู้ซึ่งเหมาะสมและสมควรได้รับการแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ สังกัดกรมการปกครอง เพื่อเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแต่งตั้ง

ตำแหน่งที่จะคัดเลือก
   ตำแหน่งนายอำเภอ จำนวน 119 อัตรา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
   1. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
    และ
   2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ (นับถึงวันประกาศฯ)
       2.1 ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี
       2.2 ประเภทอำนวยการ ระดับต้น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี
       2.3 ประเภทอำนวยการ ระดับต้น และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส รวมกันไม่น้อยกว่า 7 ปี
       2.4 ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
       2.5 ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไม่น้อยกว่า 7 ปี
    และ
   3. เป็นที่กรมต้นสังกัดเสนอรายชื่อให้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก

กำหนดเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมพร้อมส่งเอกสารประกอบต่างๆ ให้กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น.รายละเอียด

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น