งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: มหาดไทย จ้างนักศึกษา "ช่วยโครงการไทยนิยม" อยากรู้ว่าทำอะไรบ้าง ดูได้ที่นี่

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 08/เม.ย./2018, 09:24:35 PM
6854 ครั้ง
LINE it!
กระทรวงมหาดไทย สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด จ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน "อยากรู้ว่าทำอะไรบ้าง ดูได้ที่นี่"ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นการติดตามขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาและสร้างการรับรู้ตามประเด็นต่าง ๆ 10 เรื่อง โดยให้จังหวัดและอำเภอบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของประชารัฐทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนเพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดและเกิดประสิทธิภาพต่อการดำเนินโครงการ ปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ดำเนินการจ้างนักศึกษามาช่วยปฏิบัติงานราชการในช่วงปิดภาคเรียน (1 คน ต่อ 1 ตำบล) เพื่อสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการลงพื้นที่ในตำบลที่ได้รับมอบหมายร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล บันทึกข้อมูลการลงพื้นที่ สนับสนุนทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลในการทำงาน และลงพื้นที่ไปประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน รวมทั้งช่วยอำเภอในการบันทึกข้อมูลตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และช่วยดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละ 2 แสนบาท) และภารกิจอื่น ๆ ตามที่นายอำเภอมอบหมายนั้น
มหาดไทย จ้างนักศึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

อยากรู้ว่า น้องๆ นักศึกษาต้องทำอะไรบ้าง
ติดตามได้ที่นี่

https://youtu.be/KcZ5PRknh-s

 
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น