งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: กรม สถ. เสนอขอจัดตั้ง "สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ" เป็นราชการส่วนภูมิภาค

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 11/เม.ย./2018, 02:50:26 PM
13135 ครั้ง
LINE it!
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เสนอขอจัดตั้ง "สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ" เป็นราชการส่วนภูมิภาค

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) โครงการ "การศึกษาออกแบบ วางระบบการทำงาน กลไกการบริหารงาน และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อเสนอขอจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค" ณ โรงแรมเอวาด้า (AVADA Hotel) จังหวัดตราด

อธิบดีกล่าวว่า วันนี้รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มกับข้าราชการในจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน ในโครงการศึกษา ออกแบบ วางระบบการทำงาน กลไกการบริหารงาน และประเมินผลการดำเนินการ เพื่อเสนอขอจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคในวันนี้ ก็ต้องขอเรียนว่า ท้องถิ่นอำเภอ ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของนายอำเภอ กรมฯ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของตำแหน่งท้องถิ่นอำเภอเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้มีการปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกรมฯ รวมถึงสนับสนุนภารกิจในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับพื้นที่อำเภอให้กับนายอำเภออย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อแรกจัดตั้งกรมฯ ขึ้น ถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

อ้างถึง
ท้องถิ่นอำเภอ ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของนายอำเภอ กรมฯ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของตำแหน่งท้องถิ่นอำเภอเป็นอย่างมาก
อธิบดีกล่าวต่อว่า วันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่มในครั้งนี้ เพื่อร่วมติดตามและประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอในจังหวัดตราด ซึ่งเป็นหนึ่งใน 8 จังหวัดกลุ่มเป้าหมาย พร้อมร่วมรับฟังข้อมูลเชิงประจักษ์ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา และความต้องการต่างๆ ของแต่ละพื้นที่ไปประกอบการพิจารณาเสนอขอจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด และผมหวังว่าทุกท่านจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการผลักดันโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อให้ประสบความสำเร็จต่อไป

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น