งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: มหาดไทย "แจ้งยกเว้นระเบียบจัดทำแผนของ อปท." เพื่อให้สอดคล้องโครงการไทยนิยม

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 12/เม.ย./2018, 09:07:03 PM
23133 ครั้ง
LINE it!
ด่วนที่สุด! กระทรวงมหาดไทย "แจ้งยกเว้นระเบียบจัดทำแผนของ อปท." เพื่อให้สอดคล้องโครงการไทยนิยมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 - กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

โดยกระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้ว เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแก้ไขปัญหาได้เร่งด่วนตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และอาจมีกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัด อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ในการยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้
รายละเอียด
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น