งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ก กลาง "ประกาศปรับบัญชีอัตราค่าจ้าง" ลูกจ้างประจำ อปท. มีผลย้อนหลัง 1 ตุลาคม 59

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 18/เม.ย./2018, 04:00:05 PM
63038 ครั้ง
LINE it!
ก กลาง ท้องถิ่น "ประกาศปรับบัญชีอัตราค่าจ้าง" ลูกจ้างประจำของ อบต. เทศบาล อบจ. มีผลย้อนหลัง 1 ตุลาคม 2559สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ออกหนังสือเรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561

โดยมีสาระสำคัญ คือ เป็นการปรับบัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของกระทรวงการคลัง

ในขณะเดียว นายปิยะ คังกัน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้โพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ ไว้ดังนี้ "กรณีการให้ลูกจ้างประจำได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้างได้อีก 1 ระดับ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59 คนที่เกษียณ ลาออกตั้งแต่ห้วงเวลาดังกล่าวเป็นต้นมาก็ต้องแก้ไขคำสั่งต่างๆ ด้วยนะครับ"

และ ผ.อ. ชนินทร์ ยังได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงประเด็นดังกล่าวนี้ ว่า สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้แจ้งเวียน ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบค. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ อปท. ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศดังกล่าวเป็นการปรับอัตราค่าจ้างขั้นสูงของลูกจ้างประจำใหม่ (ยกเลิกบัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง ปี 58 และใช้บัญชีใหม่แทน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59 เป็นต้นไป สำหรับแนวทางปฏิบัติในการปรับค่าจ้างดังกล่าวได้มีการแจ้งพร้อมกับหนังสือดังกล่าวแล้ว จึงขอให้ทุกท่านได้ศึกษารายละเอียดและเมื่อ ก.จังหวัด ได้มีประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ ตามมาตรฐานทั่วไปดังกล่าวแล้ว จะได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องรายละเอียด
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18/เม.ย./2018, 04:26:14 PM โดย ส.เสือ™
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น