งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: กระทรวงการคลัง อนุมัติขยายเวลาและวงเงินให้ "อปท. ใช้เงินสะสมกระตุ้นเศรษฐกิจ"

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 19/เม.ย./2018, 07:12:18 PM
23592 ครั้ง
LINE it!
อธิบดีกรม สถ. เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังอนุมัติมหาดไทยขยายเวลาและวงเงินให้ท้องถิ่นใช้เงินสะสมกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ รวมทั้งเพื่อให้การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความคล่องตัว สอดคล้องกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือไปยังกระทรวงการคลัง เพื่อขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 32 ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายใน 4 เดือน (วันที่ 21 ธันวาคม 2560  – วันที่ 20 เมษายน 2561) ใน 2 กรณี คือ 

          1. การจัดซื้อจัดจ้างจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งนำไปใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่ เพื่อสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
          และ 2. การจัดซื้อจัดจ้างจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งนำไปใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่ กรณีเป็นโครงการก่อสร้างที่ใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบ เช่น ก่อสร้างถนน ก่อสร้างสนามกีฬา เป็นต้น ที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท


ซึ่งทั้ง 2 กรณีนี้ ก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาได้ หรือเป็นโครงการที่สามารถดำเนินการได้ทั้งวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) และวิธีสอบราคา โดยขยายเวลาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

นายสุทธิพงษ์กล่าวเพิ่มเติมว่า การอนุมัติจากกระทรวงการคลังในครั้งนี้ ก็เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเวลาเพิ่มขึ้นในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน และเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำ รวมทั้งมีความคล่องตัวในการใช้เงินสะสมในวงเงินที่สูงขึ้น จากวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท เป็นวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท อย่างไรก็ดี เมื่อพ้นระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่ผ่อนผันนี้ อปท. ก็ยังสามารถใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการจัดบริการสาธารณะและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้หากต้องดำเนินการตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น