งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: สปร. สรุปแนวทางแก้ไข "ข้าราชการท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าสู่ระบบแท่ง"

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 25/เม.ย./2018, 02:07:20 PM
28845 ครั้ง
LINE it!
สปร. สรุปแนวทางแก้ไข "ข้าราชการท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าสู่ระบบแท่ง" .../ สำรวจกลุ่มเป้าหมายเกือบทั้งหมดหรือประมาณ 80-90% ไม่มีผู้ใดเสียสิทธิจากการเข้าสู่ระบบแท่งสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) ได้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์การติดตามประเมินและพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น รองรับ Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยรวบรวมผลการดำเนินงานโครงการติดตามประเมินผลและพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ รวมถึงได้สรุปแนวทางแก้ไขแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการปรับระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่ง ซึ่งคณะที่ปรึกษาได้่หวังว่าสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จะได้นำผลงานทั้งหมดนี้ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรต่อไปทั้งนี้ ตามข้อมูลที่ปรากฎในรายงานรายงานฉบับสมบูรณ์การติดตามประเมินและพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น รองรับ Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อ 4.4 แนวทางในการแก้ปัญหาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าสู่ระบบแท่งที่ผ่านมา ได้ระบุว่า จากผลการสำรวจพบว่า กลุ่มเป้าหมายเกือบทั้งหมดหรือประมาณ 80-90% ไม่มีผู้ใดเสียสิทธิจากการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบแท่ง แต่เพราะการสื่อสารและความไม่เข้าใจทำให้รู้สึกว่าไม่ยุติธรรม เช่น ความไม่เข้าใจหรือไม่ทราบเกี่ยวกับระเบียบของการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ความเข้าใจว่าการเลื่อนไหลในตำแหน่งต่างๆ สามารถทำได้โดยไม่มีข้อจำกัด

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) ยังได้สรุปข้อเสนอเพิ่มเติม โดยเสนอให้มีการพิจารณาแนวทางในการเยียวยาของข้าราชการส่วนท้องถิ่นซี 7 สายผู้ปฏิบัติ หรือซี 7 สายงานบริหาร ซึ่งมีปัญหาคือ เดิมซี 6 สามารถย้ายฝ่ายได้แต่ปัจจุบัน ซี 6 เป็นชำนาญงานใช้เวลา 10 ปี , ซี 6 ชำนาญการใช้เวลา 4 ปี ทั้งนี้อาจมีการผ่อนผันให้ลดลงกึ่งหนึ่งสำหรับผู้ที่อยู่ในตำแหน่งก่อนการเปลี่ยนผ่านเพื่อเป็นแรงจูงใจ

รายละเอียด

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น