งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ "ภาคความเหมาะสม" เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 01/พ.ค./2018, 02:05:04 PM
20348 ครั้ง
LINE it!
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศรายชื่อข้าราชการ-พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิเข้าสอบ "ภาคความเหมาะสม" เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารวันนี้ (วันที่ 1 พฤษภาคม 2561) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น ได้ประชุมรับทราบผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 โดยมีผู้สอบผ่านทั้งหมด 1,898 คน จากผู้เข้าสอบ 20,925 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 9.07 แบ่งตามประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
          1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด สอบผ่าน 144 คน จากผู้เข้าสอบ 2,339 คน คิดเป็นร้อยละ 6.16
          2. เทศบาล สอบผ่าน 1,651 คน จากผู้เข้าสอบ 11,883 คน คิดเป็นร้อยละ 13.89
          3. องค์การบริหารส่วนตำบล สอบผ่าน 91 คน จากผู้เข้าสอบ 6,620 คน คิดเป็นร้อยละ 1.37
          และ 4. เมืองพัทยา สอบผ่าน 12 คน จากผู้เข้าสอบ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 14.46

นายสุทธิพงษ์กล่าวต่อว่า ได้กำหนดให้มีการสรรหาภาคความเหมาะสม (สอบสัมภาษณ์) ในระหว่างวันที่ 28 - 31พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยผู้ที่เข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมจะต้องส่งผลงานที่ประสบความสำเร็จและวิสัยทัศน์ ตามรูปแบบที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด และให้รวมเอกสารเข้าเป็นเล่มเดียวกัน จำนวน 4 ชุด จัดส่งที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้เข้ารับการสรรหาตั้งอยู่ ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 นี้ และให้ผู้เข้ารับการสรรหาแต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับ ไม่ต้องสวมหมวก นำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวประชาชนไม่หมดอายุ หรือหากหมดอายุจะต้องไม่เกิน 60 วันนับถึงวันสอบ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักที่ชัดเจน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการสรรหา หากไม่นำมาแสดงเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสรรหาโดยเด็ดขาด

ขอให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมั่นใจว่า การดำเนินการสรรหาในครั้งนี้จะเป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม ผู้ที่มีความรู้ความสามารถย่อมได้รับการแต่งตั้งตามหลักความรู้ความสามารถ และขอให้ติดตามข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาได้ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th หัวข้อ “การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น”
ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการ-พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิเข้าสอบ "ภาคความเหมาะสม" เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ได้ที่นี่

อบจ.


เทศบาล


อบต.


เมืองพัทยา
ก กลาง ท้องถิ่น ประกาศ "กำหนดหัวข้อวิสัยทัศน์" ในการสอบคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่น สายงานผู้บริหาร (ทั้ง อบจ. เทศบาล และ อบต.)
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,65710.0.html
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

1 ความคิดเห็น

ปลัด I.T.

#1 ### นานาจิตตัง #### ; D 02/พ.ค./2018, 07:57:50 AM

มันแปลกๆ  ทำไมระดับต้นผ่านกันไม่กี่คนเอง  แต่ระดับสูง ผ่านกันเป็นขบวนเลย 
ข้อสอบมีปัญหาไรหรือเปล่า  หรือเอื้อให้เฉพาะกลุ่มเท่านัน