งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 45 อัตรา

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 03/พ.ค./2018, 10:51:14 AM
67953 ครั้ง
LINE it!
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รวม 45 อัตราด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนใต้) นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้) จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน รายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา
2. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนใต้) บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา
3. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา
4. นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
5. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 30 อัตรา
6. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้) บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
3. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.
4. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม - 24 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dsdw.thaijobjob.com

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ต้องได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
2. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา
3. ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน ต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
รายละเอียด

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

1 ความคิดเห็น

เจ้าหน้าที่ใหม่

#1 wsanalio 07/พ.ค./2018, 12:56:52 AM

กรมนี้  นิ่งมาก บัญชีนิ่งมาก ใครเคยสอบ สนามเล็กแบบไปสมัครเอง บัญชีเดินบ้างหรือเปล่าครับ