งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: เทศบาลนครนนทบุรี เปิดคัดเลือก "กรณีพิเศษ" ไม่ต้องสอบแข่งขัน บรรจุเป็นข้าราชการ

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 15/พ.ค./2018, 07:27:13 PM
64561 ครั้ง
LINE it!
เทศบาลนครนนทบุรี ประกาศรับสมัครคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลด้วยเทศบาลนครนนทบุรี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
    1.1 ตำแหน่งเภสัชกร ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
    1.2 ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    2.1 ตำแหน่งเภสัชกร ต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
    2.2 ตำแหน่งนายแพทย์ มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
        (1) ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
        (2) ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา หรือหนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรู้หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ก.จ., ก.ท. และก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

3. การรับสมัครคัดเลือก และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
    ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ด้วยตนเองที่ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งสํานักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สํานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 02-589-0500 ต่อ 1325 หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://nakornnont.go.th โดยผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ จะต้องชําระค่าธรรมเนียม คนละ 300 บาท เมื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้วค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้
รายละเอียด


อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น