งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: กรม สถ. ชงร่างระเบียบมหาดไทย "การจ่ายเงินของสถานศึกษา อปท." แก้ปัญหาการเบิกจ่าย

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 16/พ.ค./2018, 03:39:46 PM
36911 ครั้ง
LINE it!
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชงร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทย "การจ่ายเงินของสถานศึกษา อปท." มุ่งแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ยกร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่าย โดยมีหลักการเพื่อกำหนดประเภทของเงินรายได้ของสถานศึกษาสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดแนวทางการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัด กำหนดรายจ่ายของสถานศึกษา เช่น

ในกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของผู้เรียน ให้หัวหน้าสถานศึกษาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินรายได้สะสมภายในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท กรณีเกินกว่าวงเงินที่กำหนดให้ขออนุมัติต่อผู้บริหารท้องถิ่น โดยไม่ต้องปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาของสถานศึกษา

และ

การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา เพื่อความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้บริหารท้องถิ่นมอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ดำรงตำแหน่งใดก็ได้ โดยคำนึงถึงระดับตำแหน่งหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเป็นสำคัญ โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของสถานศึกษารวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างประจำ หรือพนักงานจ้างตามภารกิจในหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการคลังเป็นลำดับแรก (ยกเว้นผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อ้างถึง
ร่างระเบียบมหาดไทย กำหนดให้ยกเว้นการแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็ก เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ทั้งนี้ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ ได้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ 1 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 และได้ให้ความเห็นแก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการพร้อมปรับร่างระเบียบให้สอดคล้อง และเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯอีกครั้ง


รายละเอียด

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

1 ความคิดเห็น

ปลัด I.T.

#1 ### นานาจิตตัง #### ; D 21/พ.ค./2018, 09:57:36 AM

งานพัสดุ  งานการเงิน   ผู้มีความเชี่ยวชาญ ไม่ได้อยู่ในกองศึกษา  จะอยู่ที่กองคลัง  แต่ อปท หลายแห่ง เกี่ยงงานไม่ยอมรับ  ให้กองการศึกษาทำ กองก็ไม่มีบุคลากรด้านนี้ ทำแบบถูกๆผิดๆ อยู่ๆกันไป  หลายเรื่่อง กรม ต้องสั่งการมา ไม่ใช่ให้ อปท บริหารกันเอง แล้วบอกว่าขึ้นอยู่กับ อปท.เอง  ปัญหาหลายอย่างอยู่ที่กรม ไม่เด็ดขาด  ไม่ฟันธงมา ว่างานใคร  สุดท้ายจึงเป็นแบบนี้